Norwegian-English translation of forræderi

Translation of the word forræderi from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forræderi in English

forræderi
forræderinoun betrayal, breach of faith
  allmennnoun treason, treachery
  forådendenoun betrayal, breach of faith
Synonyms for forræderi
Derived terms of forræderi
Examples with translation
Framtiden ser mørk ut for Edmond Dantès etter han har blitt utsatt for et komplott, han ble dømt for forræderi og satt i fengsel på livstid.
Similar words

 
 

Wiki
Svik omdirigerer hit. For filmen, se Svik (film). Forræderi betegner bedrag eller svik, særlig handlinger som er rettet mot statens sikkerhet eller selvstendighet.

More examples
1.Formålet med tortur er ikke bare å fremtvinge tilståelser, forræderi : offeret må vanære seg selv, ved sine skrik og sin underkastelse, som et dyr.
2.AV sosialistisk rettroende vil Romørens spissformuleringer selvfølgelig bli oppfattet som blankt forræderi mot gode, gamle forestillinger om klassekamp.
3.Alt det som strekker og trekker oss andre i forskjellige retninger og som ofte lammer oss i indre motsetninger, det hadde han skrittet over, i og med sitt første forræderi.
4.Beskyldningene om forræderi henspiller på Mitsotakis rolle i begivenhetene som førte til avsettelsen av George Papandreou - far til dagens statsminister - som regjeringsleder i 1965.
5.Blant annet gangske nylig hadde det funnet sted et forsøk på å overtale en medarbeider av det sovjetiske utenriksdepartementet i Wien til forræderi mot fedrelandet.
6.Den første bekreftelse på det ga statsminister Papandreou allerede søndag, da han i en oppsiktsvekkende skarp uttalelse anklaget Mitsotakis for å" ha deltatt i forræderi" og å tjene interessene til utenlandsk monopolkapital.
7.Den marxistiskleninistiske lederen anklaget Arafat for" forræderi", og fremholdt at den 54 år gamle PLOformannen hadde til hensikt å gi efter for USAs" planer om å ignorere det palestinske folks nasjonale rettigheter".
8.Den røde hærs stans og forræderi ved Warszawa under motstandsopprøret der, franskmennenes krig i Algerie, russernes i Afganistan, Røde Kmers i Kampuchea, generalenes terror i Chile, som menneskene ikke har lært å overvinne i sitt indre og i sine samfunnsforhold.
9.Det er jo forræderi.
10.Det gjør også krig og forræderi.
11.Det var Sovjetambassaden i Oslo som i sin pressemelding efter utvisningene igår hevdet at det nylig har" funnet sted et forsøk på å overtale en medarbeider av det sovjetiske utenriksdepartementet i Wien til forræderi mot fedrelandet.
12.Det vil ikke lenger bli snakk om antisovjetisk propaganda, men forræderi.
13.Efter angrepet på Det gyldne tempel prøvde man å tvinge meg til å uttale meg på en måte som ville være et forræderi mot mitt eget folk.
14.Et medlem av nasjonalforsamlingen, Eugenia Kemparaowa, opplyste at amnestiet ikke gjelder farlige kriminelle og personer som er fengslet for sabotasje, spionasje eller forræderi.
15.FOR sovjetiske myndigheter har opphøyet et ønske om å reise til et annet land og slå seg ned der til forræderi.
16.Hadde de tapt ville de blitt hengt for forræderi.
17.Han ble dømt for" forræderi" og sonet hele fengselsstraffen på 15 år.
18.Han karakteriserer frifinnelser og milde straffer som et forræderi mot offeret, og da mener han vel først og fremst drapsofferet.
19.Han vet at han ved å knytte KGB til navngitte personer kan skape assosiasjoner av upålitelighet, spionasje, forræderi.
20.I SovjetUnionen ansees ethvert ønske om å forlate landet som forræderi, selv lojale sovjetborgere som ikke har gjort noe annet galt enn å ville gifte seg med en utlending og naturlig nok leve sammen med dette mennesket, har fått merke at de har begått en utillatelig handling.
21.Landets myndigheter ble anklaget for brudd på araberstatenes felles holdning og for å ha gjort seg skyldig i forræderi som ikke kan godtas.
22.Med et fint ord kalles dette for diplomati, mens det i lys av åndsfriheten er det rene forræderi.
23.Men han var fortsatt nasjonalist og kunne på ingen måte avfinne seg med Weimarrepublikken, som han betraktet som et forræderi av det sanne Tyskland.
24.Minimumsstraff for forsøk på flukt fra landet, stemplet som" forræderi", er 10 års fengsel.
25.Og akkurat dette punkt har - kanskje like mye som de østeuropeiske nasjoners skjebne - bidratt til å nøre opp under oppfatningen av Jalta som vestmaktenes forræderi.
26.På Capitol Hill karakteriserer de arrigste kritikere kobberbeslutningen som" forræderi".
27.På den andre siden står den konservative, harde kommunistkjerne som fordømmer det de kaller sosialistenes" forræderi" og forlanger at kommunistene skal gå ut av regjeringen og føre en" ren, revolusjonær politikk".
28.Særlig sterkt kom dette til uttrykk i en enstemmig bispeuttalelse i 1971, der biskopene sier det ville være forræderi mot selve evangeliets sak dersom de forsømte å gjøre hva de kunne for å bygge opp" en verdensvid opinion" mot forfølgelsene.
29.Wiechert ble omgående anklaget for forræderi mot det tyske fedreland og først isolert på enecelle i et fengsel for efter et par måneder å bli overført til kzleiren Buchenwald, der så mange nordmenn havnet under krigen.
30.(NTBAPReuter) Tadeusz Jedynak, som er medlem av ledelsen i den forbudte polske fagbevegelsen Solidaritet, vil bli tiltalt for forræderi fordi han nekter å samarbeide med politiet, opplyser hans kone Maria.
Your last searches