Norwegian-English translation of forrente

Translation of the word forrente from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forrente in English

forrente
allmennverb pay interest on
More examples
1.Han mente det var unødvendig at forpakningsavgiftes skal forrente gårdens reelle verdi.
2.Jeg kan ikke se hvordan Borregaard kan forrente disse millionene, og jeg kan ikke se hvilke muligheter for samarbeide som foreligger mellom en øl og mineralvannprodusent og såpekokeriet i Sarpsborg, sier Gaare.
3.Den planlagte melke og kjøttproduksjonen med to årsverk på gården ville ikke gi stor nok avkastning til å forrente de store investeringer som var foretatt.
4.Det må imidlertid legges opp et program for virksomheten, slik at man garanteres de nødvendige inntekter til å forrente huset.
5.Det sier seg selv at en formann med respekt for seg selv og skyhøye investeringer vil gjøre sitt ytterste for at pengene skal forrente seg.
6.En velplassert tier kan forrente seg tusenvis av ganger.
7.Ifølge disponent Fredriksen skal anlegget forrente seg.
8.Prisdifferansen 18,08 øre pr. kWh bør kunne forrente installasjons og avskrivningskostnadene av varmepumpene over de nærmeste ti år.
9.Uansett hvem som måtte kjøpe de 51 prosent av EB som nå bys frem, er det klart at det er langt frem før inntjeningen i EBkonsernet vil kunne forrente dagens kurs på EBaksjen.
Similar words

 
 

forrente as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forrenteforrentendeforrentet
Indikative
1. Present
jegforrenter
duforrenter
hanforrenter
viforrenter
dereforrenter
deforrenter
8. Perfect
jeghar forrentet
duhar forrentet
hanhar forrentet
vihar forrentet
derehar forrentet
dehar forrentet
2. Imperfect
jegforrentet
duforrentet
hanforrentet
viforrentet
dereforrentet
deforrentet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forrentet
duhadde forrentet
hanhadde forrentet
vihadde forrentet
derehadde forrentet
dehadde forrentet
4a. Future
jegvil/skal forrente
duvil/skal forrente
hanvil/skal forrente
vivil/skal forrente
derevil/skal forrente
devil/skal forrente
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forrentet
duvil/skal ha forrentet
hanvil/skal ha forrentet
vivil/skal ha forrentet
derevil/skal ha forrentet
devil/skal ha forrentet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forrente
duville/skulle forrente
hanville/skulle forrente
viville/skulle forrente
dereville/skulle forrente
deville/skulle forrente
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forrentet
duville/skulle ha forrentet
hanville/skulle ha forrentet
viville/skulle ha forrentet
dereville/skulle ha forrentet
deville/skulle ha forrentet
Imperative
Affirmative
duforrent
viLa oss forrente
dereforrent
Negative
duikke forrent! (forrent ikke)
dereikke forrent! (forrent ikke)
Your last searches