Norwegian-English translation of forslag

Translation of the word forslag from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forslag in English

forslag
tilbydendenoun proposal, suggestion, proposition
  allmennnoun motion, suggestion
Synonyms for forslag
Derived terms of forslag
Examples with translation
Kan jeg komme med et forslag?
Hun avviste alle forslag.
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiet ville ikke støtte fru Kvanmos forslag.
2.Avslutningsvis nevner jeg at forslag om kommunale ombudsordninger fra tid til annen har vært fremsatt uten at man har funnet behovet så påtrengende at forslagene er blitt realisert.
3.Bibliotekrådets forslag til ny lov vil føre til vesentlig økning av de kommunale og fylkeskommunale utgifter.
4.De tre regjeringspartiene står samlet bak Regjeringens forslag også på dette punkt.
5.Den nye pølseboken" er trykksakens titel og inneholder en rekke forslag til å gjøre et pølsemåltid enda bedre.
6.Det er derfor ikke det minste underlig at hun i siste runde har grepet fast i et forslag fra to av mellompartienes egne representanter om at NATO og Sovjet som et første skritt i retning av å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i gang igjen, skal stanse utplasseringen midlertidig.
7.Det er en økumenisk gruppe på Jamaica som har utformet temaene for årets bønneuke og som sammen med Enhetssekretarietet i Vartikanet og Kirkens Verdensråd har laget et konkret forslag til opplegg for kristne over hele verden som ønsker å delta i en felles bønn for enhet og fred mellom trosfeller og kirker.
8.Det har vakt oppsikt at justisminister Mona Røkke blankt har avvist et forslag fra formannen i Stortingets justiskomite, Helen Bøsterud, om å opprette et uhildet granskningsorgan for etterforskning av politifolk.
9.Det legges frem for Stortinget forslag om regulering av pensjonene for de nåværende tjenestemannspensjonister.
10.Dette er Aftenpostens interessante karakteristikk av saksordførerens forslag om å frita elevene for opplæring i skriftlig sidemål.
11.Dette skriver Inge Myrvoll, sekretær i Jernverksklubben, i en kritisk kommentar til Regjeringens forslag om å finne en varig lønnsom drift ved Jernverket i Mo i Rana.
12.Fint Snitt"s forslag følger som utgangspunkt i øst den utførte og vedtatte trase under Norges Banks nybygg.
13.Fremskrittspartiet vil i forbindelse med behandlingen fremme forslag om ytterligere liberalisering av loven", er Carl I. Hagens løfte.
14.Greie forslag", lyder avisens kommentar," og de vil nok kunne fjerne noen utvekster på skattesystemet.
15.Hvis vi skulle velge, er det ingen tvil - vi velger oss Willochs forslag.
16.I overensstemmelse med det vi fikk anledning til å samtale om igår angående situasjonen i SentralAmerika, sender jeg Dem det forslag til en humanitær løsning på det alvorlige problem som har rammet det nicaraguanske folk på grunn av den aggresjon og utlegging av miner i landets havnebyer som CIA og de kontrarevolusjonære har gjennomført, og som hindrer den frie ferdsel til og fra havnene i Nicaragua.
17.Jeg vil sterkt gå imot Norges Banks forslag på disse punkter.
18.Komiteen vil videre be departementet å utarbeide alternative forslag til en konsesjonsordning for importørleddet som supplement til en registreringsordning for grossister og selgere og utleiere på detaljleddet.
19.Man har utformet gode programmer, god politikk og gode forslag.
20.Mange mennesker kommer dårligere ut etter Skattekommisjonens forslag enn i forhold til dagens system.
21.Men det er all grunn til å være på vakt når en professor i juss er ute med sine terrengbeskrivelser og forslag til tiltak mot påstått utglidning.
22.Nordisk arbejdsgruppe om børn og kultur" skal dessuten komme med forslag og ideer til nordiske fellesprosjekter.
23.Ny vekst for Norge" er et solid gjennomarbeidet forslag.
24.Når regjeringen har avklart sitt syn på et forslag, eller det er åpenbart hva regjeringen mener, så er også regjeringspartienes og stortingsgruppenes syn klarlagt.
25.Realiteten i kommisjonens forslag er det få som kjenner til," forkynner Arbeiderbladet.
26.Se fremover det blåner" er et av 1000 forslag til nytt partislagord for Høyre.
27.Selektiv bruk av vold" og" nøytralisering" av upopulære sandinistledere og demonstrasjoner som leder til at enkelte av deres egne dør som" martyrer", er blant de mange forslag til hva som kan gjøres for å sikre øket støtte fra befolkningen.
28.Skaset har tidligere lagt frem et forslag om kjønnskvotering.
29.Slike edle initiativer må man være forsiktig med", sa president Mitterrand, da han under sitt Norgesbesøk ble spurt om sitt syn på fredsprisvinner Esquivels forslag om et fredsskip til Nicaragua (Aftenposten 16. mai).
30.Straksløsningen" er første fase i Skattekommisjonens forslag til nytt skattesystem.
Your last searches