Norwegian-English translation of forstyrrelse

Translation of the word forstyrrelse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forstyrrelse in English

forstyrrelse
allmennnoun annihilation, destruction
  matnoun spoilage
Synonyms for forstyrrelse
Derived terms of forstyrrelse
Similar words

 
 

More examples
1.Generell slitasje i terrenget som avbrutte grener og topper av busker og småtrær samt forstyrrelse av småviltbestanden.
2.Bakgrunnen for kampanjen er at for stor fosfattilførsel til Øyeren har ført til forstyrrelse av vannets biologiske likevekt.
3.Det betegner en psykisk forstyrrelse som gir seg uttrykk i dramatiske adferdsformer eller i initiativløshet.
4.Eksempler på dette er utviklingen av moderne jord og skogbruk, forskjellige landskapsendringer, forstyrrelse på grunn av turisme og friluftsliv, jakt og fangst eller utslipp av miljøgifter og andre forurensninger.
5.Folk har en blandet oppfattelse av Parkinsons og senilitet, men det er viktig å huske på at den eneste mentale forstyrrelse Parkinsonpasienter eventuelt lider av, er medisinske bivirkninger.
6.I de siste årtier har bjørnestammen i Vassfartraktene gått tilbake i takt med økende menneskelig forstyrrelse og endring av leveområde.
7.Jeg tenker da spesielt på gutta, der fjorårets såkalte Eriksensak skapte endel unødvendig forstyrrelse, som igjen gikk ut over konsentrasjon og kanskje også resultater, sier landslagssjef Dag Kaas, som også vil bidra til at man gjennom diverse forebyggende tiltak muligens lykkes i å holde sykdom på avstand i større grad enn f.eks. foran og under OL.
8.Kraftig lys om natten og svakt blålig lys om dagen har langsomt bragt forstyrrelse i fiskenes" indre klokke" slik at de har fått samme døgnrytme som publikum.
9.Man vet at sykdommen skyldes en forstyrrelse i kroppens evne til å bryte ned en bestanddel av proteiner.
10.Mens de to kvinner ble satt på frifot efter åtte timer, ble Frasyniuk og Pinior den samme dag dømt til to måneders arrest for forstyrrelse av offentlig orden.
11.Postmatur ejakulasjon er ikke noe stort problem før man møter en partner som lider av samme forstyrrelse.
12.Årsakene er ikke helt kjente, det er trolig en forstyrrelse i sentralhjernesystemet.
13.Alkoholen derimot kan gi uhelbredelige virkninger for barnet som kroppslige avvik og permanent forstyrrelse av sentralnervesystemet, sier Elisabeth BackeHansen.
14.Det som seerne oppfatter som særlig positivt, er belysningen av emner fra alle tre lands synsvinkel - blikket bak kulissene på den andre siden av gjerdet, møter med mennesker i deres hverdag uten forstyrrelse av reklame.
15.Enkelte britiske eksperter deler indernes syn så langt at de sier at det plutselig oppstod en" massiv forstyrrelse" av flyets elektroniske system.
16.Fredningsbestemmelsene inneholder forbud mot ulike tekniske inngrep i områdene, forbud mot ødeleggelser av vegetasjon, mot forstyrrelse og jakt på alle viltarter, og mot motorisert ferdsel til lands og til dels til vanns.
17.Man har av forståelige grunner aldri våget å rokke ved helheten, med den følge at det minste pirk i gatelegemet tidvis har skapt det rene trafikkaos, og forstyrrelse av den samme helhet.
18.Rykter om oppgraving av lik og forstyrrelse av gravfreden.
19.Skjønberg synes bare det er en hyggelig forstyrrelse å bli oppringt på norsk, særlig da han får høre at sommeren er kommet tilbake før ham.
20.Slikt skaper irritasjon blant trafikantene og forstyrrelse i arbeidslivet.
21.Teorien om at kuttingen skyldes forstyrrelse av militær sovjetisk lyttevirksomhet synes derfor å være lite troverdig.
22.Uten defibrillator, og med sterk forstyrrelse av hjerterytmen, ville det være tilfeldig om pasienten kunne overleve, sier OleJørgen Ohm.
Your last searches