Norwegian-English translation of forsvarlig

Translation of the word forsvarlig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forsvarlig in English

forsvarlig
allmennadjective justifiable
Similar words

 
 

More examples
1.At tidligere Arbeiderpartiregjeringer fant dagens nybygginstall forsvarlig i en tid med langt større bolignød, nevnes selvfølgelig ikke.
2.Dette er å betrakte som en form for psykisk tortur som vi ikke finner medisinsk forsvarlig," sa fengselslegen i brevet som ble opplest i retten idag.
3.I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunden holdes i bånd, eller forsvarlig inngjerdet, eller innestengt.
4.I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunden holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.
5.Ingen forsvarlig regjering kan sitte og ri prinsipper", sier Tidemand jr.
6.Men alt har vært under forsvarlig kontroll, med en sherpa som leder og flere bærere.
7.Bare ved å samordne de museale og de landskapsmessige kulturvernoppgaver, kan vi få det beste utgangspunkt for et forsvarlig kulturminnever, mener Hagen.
8.Bemanningen er fullt forsvarlig, og sparetiltakene kan om nødvendig reverseres, sier politiinspektør Per Aavatsmark.
9.Brannmesteren i Ås skal i formiddag igjen ha befaring på Ås private pleiehjem og se om det er mulig ved utbedring av rømningsveier å anke brannstyrets bestemmelse om at det bare er forsvarlig med 25 pasienter i bygningen.
10.Dersom Oslo mottar ekstrastøtte fra Staten i tråd med det vi fra Høyres side forventer, regner jeg med at det skal lykkes å opprettholde standarden i Osloskolen på et forsvarlig nivå.
11.Dersom vi klarer å forvalte disse ressursene på en forsvarlig måte, er det godt håp om at vi i siste halvdel av dette tiåret vil kunne øke beskatningen av de fleste fiskeslag i norsk område, sa Listau.
12.Det er fullt forsvarlig å lande i langt sterkere vind enn i dette tilfellet.
13.Det er viktig at oljeselskapene ikke velger det laveste anbud til enhver tid, men tar hensyn til det som er sikkerhetsmessig forsvarlig for dykkerne, fremholder direktør Leif Landsverk på vegne av de 14 andre vesteuropeiske dykkerskiprederiene.
14.Det er viktig at vi har slike plasser hvor vi kan kontrollere giftige stoffer og passe på at de blir destruert på forsvarlig måte, sier Statens Forurensningstilsyn.
15.Det som ble funnet og tatt bort for forsvarlig lagring var to maskinkanoner, to maskingevær og endel ammunisjon til disse våpene, forteller han til Aftenposten.
16.Det var efter vurderinger at vi fant det medisinsk forsvarlig å sende pasienten til Vestfold Sentralsykehus i Tønsberg.
17.Det ville heller ikke vært økonomisk forsvarlig å binde seg for 1 1 / 2 år fremover.
18.Disse beregningene viser at ved å benytte et statlig virkemiddel som bygging av rørledning og terminal, vil man kunne få en avkastning på selve feltutbyggingen som ligger i det område som kan betegnes som bedriftsøkonomisk forsvarlig, sa han.
19.Efter min vurdering er det statsministeren som med sitt politiske liv må innestå for et forsvarlig valg av medarbeidere, alle kjente ting tatt i betraktning.
20.En forsvarlig oppmerking av rullebanen på Fornebu er nå i gang, forteller sjefingeniør Steinar Bunæs i Luftfartsverket.
21.Er det forsvarlig å gi bistand til et land som ikke overholder menneskerettighetene.
22.Et forbud mot drivgarnfiske er en klar forutsetning for å få til en forsvarlig forvaltning av laksen, sier formannen i Norges Bondelag, Nils Valla, til Aftenposten.
23.Faregraden er nå så høy at det av hensyn til betjening og personale ikke er forsvarlig å drive avdelingen.
24.Flertallets fremgangsmåte er ikke forsvarlig, heter det.
25.Flertallets fremgangsmåte er ikke forsvarlig, sier mindretallet.
26.For det finnes ikke den forsker som har den fulle etiske oversikt, eller alltid det mot som skal til for også å kunne la kunnskap ligge ubrukt, sa han, og ga uttrykk for tillit til regionale og nasjonale utvalg som sier hvorvidt et forskningprosjekt er etisk forsvarlig for de menneskene som er med i prosjektet.
27.Forsterket promillekontroll betyr ikke at vi glemmer trafikkavviklingen og overvåkingen i forbindelse med påskens trafikktopper, men vi finner det forsvarlig å benytte noe mindre personell på disse tidspunktene, legger UPsjefen til.
28.Forsvarlig må det kunne sies å være, eftersom vi ikke har noe valg når det gjelder å tre til i en kritisk situasjon.
29.Forurensningen er firefem ganger større enn helsemyndighetene fastslår er forsvarlig.
30.Glideskalaen kan også ha den effekt at et selskap som har funnet og utviklet en struktur i en blokk, ikke finner det økonomisk forsvarlig å bygge ut en annen struktur som kan bli funnet senere i den samme blokken.
Your last searches