Norwegian-English translation of forsvinnende liten

Translation of the word forsvinnende liten from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forsvinnende liten in English

forsvinnende liten
allmenn? negligible
Synonyms for forsvinnende liten

 
 

More examples
1.Hvis det er noen slik risiko, er den forsvinnende liten og det er allerede iverksatt tiltak for å redusere den ytterligere, blir det fremholdt.
2.Man skal huske på at eksport av såkalt psykotrope stoffer representerer en forsvinnende liten del av disse bedriftenes totale omsetning.
3.Han understreket også at selv om man får langt bedre muligheter til å lete efter eventuelt liv i rommet, vil man likevel bare makte å følge med på en forsvinnende liten del av det enorme spekter av frekvenser og sendemuligheter som vesener" der ute" måtte benytte seg av.
4.I praksis er det forsvinnende liten sjanse for at noen av de ansatte på Bakkebø vil bli smittet av hepatittB, sier Rasmussen.
5.Informasjonssekretær Hans Andreas Fristad, sier til Aftenposten at det under alle omstendigheter vil utgjøre en forsvinnende liten del av de totale portoutgiftene dersom man skulle endre politikken og sende eierne månedskortene tilbake.
6.Ingen vet hva det koster å administrere og innkassere pengene, og man behøver neppe være økonom for å hevde at en teoretisk mulig og forsvinnende liten netto inntekt, overhodet ikke står i forhold til den politiske belastningen som hviler på dem som satte påfunnet ut i livet og fortsatt vedlikeholder det.
7.Bare en forsvinnende liten del - mindre enn en tiendedels promille - av de selvdøde dyrene som er blitt anvendt på denne måten, har vært hunder og katter.
8.Det brøt ut panikk mange steder da nyheten spredtes om at halen faktisk inneholdt den giftige gassen cyan - uten den vesentlige tilleggsopplysning at gehalten av gassen var forsvinnende liten og fullstendig ufarlig.
9.Det kan være nifst mens tordenværet står på, men risikoen for å bli truffet av lynet er forsvinnende liten.
10.Kjennskapen til norsk industri er forsvinnende liten i USA.
11.Muligheten for at Gusevik blir å finne på Løvebakken til høsten er riktignok forsvinnende liten, noe han innrømmer selv.
12.Og chansen for å bli truffet av lynet er forsvinnende liten.
13.På den annen side har man en skrikende grov overrepresentasjon av parti og organisasjonsfunksjonærer som utgjør en forsvinnende liten del av befolkningen.
14.Sammenlignet med fiberrik kost, som grønnsaker og grove kornprodukter, er den mengden fiber som finnes i en vanlig fiberpille forsvinnende liten, forklarer Harding.
Your last searches