Norwegian-English translation of fortegnet

Translation of the word fortegnet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fortegnet in English

fortegnet
allmenn? the sign
Synonyms for fortegnet
Similar words

 
 

More examples
1.Både brudemystikken fra Høysangen og de sterke domstekstene kan lett gi et fortegnet bilde av det kristendommen står for når de slik som her er tatt ut av sin sammenheng.
2.Da faren begikk selvmord i 1936, ble episoden sterkt fortegnet av den sensasjonslystne pressen, noe som fikk unge Smith til å ta et klart standpunkt i forhold til det ansvaret en journalist påtar seg.
3.Det får så være at det blir gitt et fortegnet bilde av den debatten som har foregått med utgangspunkt i storbyenes økonomiske problemer.
4.Efter reaksjonene å dømme, synes det som om denne omtalen har gitt et noe fortegnet bilde av sakens realiteter.
5.Et bilde som forteller om god helsetilstand for norsk industri, er nemlig et sterkt fortegnet bilde.
6.Gjennom forenklede problemstillinger har innsamlingsappeller gitt et fortegnet bilde av virkeligheten.
7.I månedene fremover vil vi få et fortegnet bilde av amerikansk utenriks og sikkerhetspolitikk.
8.I sitt innlegg 22. februar hevder lektor Tore Lund at jeg gir et fortegnet bilde av hans mening om" Rullebaner og flysikkerhet".
9.I så henseende gir oppbyggingen av reserver et fortegnet bilde av det som har skjedd.
10.Men Skidelski mener at Harrod gir oss et fortegnet bilde av Keynes, et skjønnmaleri med innslag av heltedyrkelse, som ikke har rot i virkeligheten.
11.Ofte gir slik journalistikk et fortegnet bilde av hva som skjer.
12.Politikerne med unntak av SVs og Venstres to representanter ga brosjyren det glatte lag og karakteriserte den som løgnaktig, grovt fortegnet og usaklig.
13.Skattesvikten som har fortegnet seg som en ekte" blåmandag", vil få dramatiske følger for fremtidige investeringer.
14.Så bildet av den runde ferieSiem er nok noe fortegnet.
15.Pressen gir et fortegnet bilde av innvandrerne.
16.Saken er blitt fremstilt på grunnlag av en fortegnet sammenveving av faktiske forhold og uriktigheter hvor Rød Valgallianse søker å koble mine forretningsmessige disposisjoner som har skjedd i full åpenhet, med den forvaltningsmessige behandling andre saker har hatt i Oslo kommune.
17.De opplysninger som ble gitt i programmet om viktige informasjoner til utenriksminister Gromyko i forbindelse med hans tale i FN, må ha sitt grunnlag i at BBC har fått en sterkt fortegnet fremstilling av Arne Treholts hemmelige politiforklaringer.
18.Den modernistiske tradisjon i norsk lyrikk er fortegnet i alle våre litteraturhistoriske fremstillinger, underrepresentert i alle antologier.
19.Det er meget fortegnet å si at vi har brutt disse hovedlinjer.
20.Det sosialdemokratiske partiet og partiet De grønne hevder i to uttalelser at innenriksminister Zimmermann har gitt et fortegnet bilde av terrorgruppene i en redegjørelse som vurderer statens sikkerhetssystemer.
21.Får man ikke med seg den sterke vekst som har funnet sted i hjemmesykepleien, men nøyer seg med bare å se på antall nye sykehjemsplasser, får man et fortegnet bilde.
22.Man skal ikke ha et slemt lys på badet, men det skal heller ikke være så dust at man får et fortegnet bilde av seg selv.
23.Mediene har bidratt til en skjev, fortegnet målestokk.
24.Men det er ikke prisverdig når Hansson nå (Aftenposten 13/2) gir et fortegnet referat av PLOrepresentanten Alawi og polemiserer mot det.
25.Men ord som løgnpropaganda, ledsaget av en grovt fortegnet beskrivelse av motpartens resultater og oppfatninger, avslører hvor svake argumentene er.
26.Samlet sett ga programmet et sterkt fortegnet bilde av Treholtsaken, om man tar utgangspunkt i det som faktisk foreligger i saken, heter det i redegjørelsen fra Treholts forsvarer, Arne Haugestad.
27.Sett på avstand, fra Europa, har vi en tendens til å generalisere, og dette gir et fullstendig fortegnet bilde av virkeligheten.
28.Som følge av dette ville nærmeste del av torvhallen bli ekstremt fortegnet.
Your last searches