Norwegian-English translation of forundre

Translation of the word forundre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forundre in English

forundre
overraskeverb surprise, astonish
  forbløffeverb amaze, dazzle
Synonyms for forundre
Derived terms of forundre
More examples
1.BJØRG EVVAAA" og" MANN" heter de to første skulpturene som de nærmeste tre månedene skal glede, forarge eller kanskje forundre Osloboere som ikke skal ut og beskue kunst, men bare en tur i banken for å ordne de sedvanlige og jordnære pengetransaksjoner.
2.Det skulle forundre oss mye om ikke dette system som er blitt vanlig i en rekke land, også vil slå an i Norge, mener man i Mobil Oil A / S.
3.Det ville ikke forundre meg om kvinnene mine kommer til å satse større når de bare får litt mer tid og erfaring.
4.Driften ved Titania A / S har stått stille de siste 14 dagene, og det vil forundre oss om det har skjedd noen nye episoder i denne tiden.
5.Jeg opphører aldri å forundre meg over hvor interesserte franskmenn er i andre lands kultur.
6.Med disse prosjektene, og de tiltakene som ventelig kommer i deres kjølvann, vil det forundre meg meget om vi ikke får oppleve en kvalitetshevning på toppplanet også i norsk fotball.
7.428 000 kroner ble det på de dyktige spillerne som klarte å prikke inn seks rette på Drammen, og det skulle ikke forundre oss om halvmillionen er innen rekkevidde denne gang.
8.AT Ceausescu nok en gang demonstrerer vilje til å gå egne veier, vil forundre de færreste.
9.At Prøysen som dikter og Prøysen som person ble ei myte for oss, er ikke til å forundre seg over, for den uttrykker vår egen djupe lengsel etter språk, autentisitet, tilhørighet, frihet.
10.At industrien må ha inntekter er ikke å forundre seg over når et nytt preparats utvikling kan ligge på opptil en milliard kroner.
11.DET skulle ikke forundre oss om der blusser opp en ny følelsesladet debatt om" livssynsparagrafen".
12.De fleste av løpene har klare forhåndsfavoritter og det skulle forundre oss meget om ikke et par av dem innfridde.
13.Derfor mener Hamar Arbeiderblad at det" bør ikke forundre noen om fagforbundenes mange landsmøter i ukene og månedene som kommer vil vise sterkere og mer entydig oppslutning i fagbevegelsen om Arbeiderpartiet enn på mange år.
14.Dersom vi en dag fikk se et slags tverrsnitt gjennom det beste, ville det utvilsomt forundre og begeistre andre enn dem som allerede har et forhold til denne kunsten.
15.Det bør derfor forundre noenhver at Dagsnytt, radio, i forbindelse med offentliggjørelsen av Norskkommisjonens innstilling kunne melde at Bondevik var av den oppfatning at Norskkommisjonens innstilling skulle innarbeides i stortingsmeldingen.
16.Det bør ikke forundre noen.
17.Det bør ikke forundre noen at Sovjets myndigheter ser med uvilje på alle tiltak som kan gjøre det vanskeligere for dem å få herredømme over vesentlige deler av NordNorge i en krig.
18.Det bør således ikke forundre noen at konkurransen ikke er perfekt.
19.Det er det voldsomt skiftende register i det bevegelsesmessige som kan forundre.
20.Det er i høy grad egnet til å forundre at opposisjonen, pluss den lille håndfull utbrytere fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, ikke benyttet de spede utsikter til nye forhandlinger om reduksjoner til å frafalle repetisjonen av fjorårets oppvisning.
21.Det er ikke egnet til å forundre noen at russerne kom på den tanke at de kanskje kunne bli kvitt den brysomme atombomben ved hjelp av atomfrie soner.
22.Det er mye, det, og ingen må forundre seg over at forskjellige grupper statspensjonister nå arbeider svært aktivt for en rettferdig utjevning.
23.Det er nyinnskaffet og et meget interessant bekjentskap for lærere av den gamle skolen som ennå har evne til å forundre og glede seg over verdens vidundre.
24.Det har lenge vært klart at årets sesong ville gi de færreste klubbkasserere noe å glede seg over, men at svikten er så påtagelig som det vi nå kan fastslå, vil nok forundre noen hver.
25.Det kan ikke forundre noen at de aller helst vil prøve å komme seg inn på steder med for høye aldersgrenser.
26.Det kan vel ikke forundre noen at vi nå har måttet si stopp !
27.Det skulle forundre meg om en slik forskning ikke bekreftet min påstand om at vi er ubevisst påvirket i større grad enn man helst vil tro.
28.Det skulle forundre oss meget om ikke Fox Trot ble en av årets store vinnermelodier.
29.Det skulle forundre oss mye om ikke Hitchcockverkene vil fremstå som festivalens filmatiske høydepunkt.
30.Det skulle forøvrig ikke forundre meg om svært mange av de" bilistene" som efterhvert henlegger en del av sin kjøring i fjorder og kystvann rett og slett ikke vet noe om fartsberegning.
Similar words

 
 

forundre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forundreforundrendeforundret
Indikative
1. Present
jegforundrer
duforundrer
hanforundrer
viforundrer
dereforundrer
deforundrer
8. Perfect
jeghar forundret
duhar forundret
hanhar forundret
vihar forundret
derehar forundret
dehar forundret
2. Imperfect
jegforundret
duforundret
hanforundret
viforundret
dereforundret
deforundret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forundret
duhadde forundret
hanhadde forundret
vihadde forundret
derehadde forundret
dehadde forundret
4a. Future
jegvil/skal forundre
duvil/skal forundre
hanvil/skal forundre
vivil/skal forundre
derevil/skal forundre
devil/skal forundre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forundret
duvil/skal ha forundret
hanvil/skal ha forundret
vivil/skal ha forundret
derevil/skal ha forundret
devil/skal ha forundret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forundre
duville/skulle forundre
hanville/skulle forundre
viville/skulle forundre
dereville/skulle forundre
deville/skulle forundre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forundret
duville/skulle ha forundret
hanville/skulle ha forundret
viville/skulle ha forundret
dereville/skulle ha forundret
deville/skulle ha forundret
Imperative
Affirmative
duforundr
viLa oss forundre
dereforundr
Negative
duikke forundr! (forundr ikke)
dereikke forundr! (forundr ikke)
Your last searches