Norwegian-English translation of forutgående

Translation of the word forutgående from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forutgående in English

forutgående
allmenn? prior
Similar words

 
 

More examples
1.Komposisjon med tolv toner der den enkelte tone bare er relatert til den forutgående og den efterfølgende".
2.Dette nye systemet kommer altfor raskt og uten forutgående drøftelser.
3.I tømrerfaget tas det for eksempel inn endel lærlinger uten forutgående grunnkurs.
4.Apenes ser i Høyres behandling av abortsaken et foruroligende tegn på partilederskapets manglende historiske forståelse, idet man har kuttet røttene i gamle rettsforestillinger uten forutgående oversikt over konsekvensene.
5.Arbeidsledighetstrygd ydes på samme måte til innvandrere som til nordmenn, d.v.s. at det stilles krav om en viss forutgående yrkesaktivitet.
6.At både begravelsen og den forutgående gudstjenesten skal finne sted på kirkeområdet er utvilsomt en fordel for regjeringen, fordi den lange sørgeprosesjonen til kirkegården derfor faller bort.
7.Bygdø Alle og Frogner Interesseforening har allerede gitt den forutgående planen tilsvarende karakteristikk i en utførlig utredning til byplansjefen og ordføreren i Oslo innen høringsfristens utløp for et år siden.
8.Bygningen i München er eldst - konkurransen ble utskrevet 1966, og bygget er realisert efter forutgående prosjektering i årene 19751981.
9.De som har gått et år på skole her i landet og er tatt opp til videregående skolegang fra høsten av, skal også kunne få arbeidstillatelse uten forutgående kunngjøring.
10.De tre hadde allerede satt seg i drosjebilen da gutten uten noen form for forutgående krangel, helt uten videre ble stukket ned bakfra.
11.Den er langt bestemt av hvor forberedt man er, forutgående kunnskaper, ferdigheter samt evne til å bruke tilgjengelige hjelpemidler til redning og overlevelse.
12.Derfor har vi lagt arbeide i å unngå et tradisjonelt EDBsystem som krever forutgående opplæring og bruk av kommandoord hos bedriftskundene, sier ass. banksjef Einar J. Lyford i Kreditkassen.
13.Dersom Treholt hadde vært ansatt i et annet departement, ville han neppe blitt avskjediget før endelig dom foreligger i straffesaken, eller som følge av en forutgående avskjedigelsesdom.
14.Det blir både kvalifiseringsturnering og forutgående turnering for våre representanter.
15.Det var om rakettsaken de store oppgjør fant sted i de forutgående utenriksdebatter i Stortinget.
16.Dette er trolig det største tilfeldige narkotikafunn som er gjort i Hordaland uten forutgående politiefterforskning.
17.En 200 kilos okse som har vært under tilberedning de 24 forutgående timene står på menyen sammen med" smågodt" fra de mange stands spredt rundt Spikersuppa.
18.Ethvert formuesgode er tilveiebragt - eller skapt - med midler som tidligere er blitt inntekts beskattet, enten på egen hånd - eller andres - hvis formuen er blitt muliggjort et forutgående lån.
19.Forestillingen om eiendomsretten, sier Rousseau, avhenger av mange andre forutgående forestillinger.
20.Forutgående 12måneders periode endte med et underskudd i samme størrelsesorden.
21.Fra scenen skal også" verdensmesteren i pizzaspising" kåres med representanter fra Guinness tilstede efter forutgående internasjonal kvalifisering.
22.Han mener at det var de mange republikanske overløpere som gav Hart seieren i det forutgående ikke bindende primærvalg.
23.Han vil heller ikke delta i andres spekulasjoner om at Regjeringens dramatikkpregede beslutningsprosess angående Statfjordansvaret kunne fått et annet utfall dersom Senterpartiet hadde vunnet frem med sitt syn i den forutgående saken om utbygging av EtnaDokka vassdraget.
24.Hvortil Ørnhøi repliserte at man måtte jo tenke på det forutgående Somozadiktatur og dagens kontrarevolusjonære..
25.I budsjettarbeidet hadde Høyre og Kr.F. i de to foregående perioder i stor grad fellesopplegg, som var resultat av forutgående drøftelser.
26.I henhold til Grunnlovens paragraf 22 kan en rekke embedsmenn, blant andre i diplomatiet avskjediges av Kongen uten forutgående dom.
27.I praksis har det vist seg at det kan være vanskelig å skaffe innenlandsk arbeidskraft til visse jobber, og Statens Utlendingskontor har tidligere ikke hatt innvendinger mot at sommerarbeidstillatelser blir gitt uten en måneds forutgående kunngjøring.
28.Ingen av de sistnevnte fire prosjekter og de to forutgående utbygginger regnes som særlig kontroversielle.
29.Jeg ville anbefale en aldersgrense på 25 år, og tre års forutgående praksis på motorsykkel for å få lov til å kjøre en større sykkel enn 150 ccm.
30.Justisdepartementet slår fast at det er behov for å etablere en ordning med forutgående sikkerhetsklarering av dem som velges til å delta i saker som berører forholdet til en fremmed makt eller Rikets sikkerhet.
Your last searches