Norwegian-English translation of forutsigbar

Translation of the word forutsigbar from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forutsigbar in English

forutsigbar
framtidadjective predictable
Derived terms of forutsigbar
Examples with translation
Du er så forutsigbar.

 
 

More examples
1.Men enten det er et særpreg for vår kultur eller ikke, får dagens ungdom høre lite om at fremtiden er trygg eller forutsigbar.
2.Forsåvidt er det prisverdig at det taes opp i kunstnerisk form, selv om kvinnekampens kjønnsrollesyn predestinerer til en forutsigbar partiskhet i utpenslingen av kvinnen som martyr og mannen som umoden og uhyrlig.
3.Og omtrent like forutsigbar.
4.Resultatet er at antall kjernefysiske stridshoder som er bygget opp i supermaktenes arsenaler, er så høyt, påliteligheten og nøyaktigheten så stor og det antall som trengs for masseødeleggelse så lite, at ingen forutsigbar reduksjon (ikke engang 50 prosent) kan påvirke hverken den rådende kjernefysiske strategis dugelighet eller den psykologiske faktor i dens kjølvann, så lenge det ikke finnes forsvar mot disse stridshoder.
5.Salvador Laurel, som leder det største opposisjonspartiet i parlamentet, karakteriserte dommen som en" forutsigbar bortforklaring".
6.Samtidig tilbyr India politisk stabilitet og en forutsigbar industripolitikk, sa Gandhi, men advarte mot å vente fullstendig åpenhet fra Indias side overfor utenlandske investeringer.
7.SovjetUnionen er ikke mindre forutsigbar enn de andre hovedaktørene i det internasjonale system.
Your last searches