Norwegian-English translation of forvansket

Translation of the word forvansket from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forvansket in English

forvansket
sannhetadjective distorted, perverted, misrepresented, falsified
Synonyms for forvansket
Similar words

 
 

More examples
1.Han finner det forvansket til ugjenkjennelighet, i likhet med statuen av den greske guden havgud Glaukos, hvis ansikt ble herjet av vær og vind.
2.I sum er det likevel både forhastet og forvansket å hevde at ulike økonomiske markedsløsninger har skapt vesentlige kulturelle barrierer mellom Danmark og det øvrige Norden.
3.Jeg har mange ganger opplevd at aggressive kvinnelige debattanter har kommet med gale tall i omtalen av mine bøker, og at jeg er blitt forvrengt, feilsitert og forvansket til det ugjenkjennelige.
4.Men om tidene har forandret og forvansket seg for de californiske drueprodusenter, holder de fast ved en ting.
5.Så ble saken forvansket av at firmaet, før det opphørte, hadde rukket å fremleie tomten - uten NSBs godkjennelse - til et annet firma.
6.Kurderne var med ett slag blitt" fjelltyrkere" efterkommerne av en tyrkisk stamme som på grunn av hundreår i isolasjon i fjellene hadde fått" forvansket" sitt sprog.
7.Men samaritanene forvansket og forfusket Guds lov.
8.Men vi sitter igjen med et forvansket kulturbegrep.
9.Og åndsverkloven ble krenket når forfattere av skolebøker fant det å være i den påbudte sprogreforms ånd å gjengi våre diktere i forvansket form.
Your last searches