Norwegian-English translation of forvelle

Translation of the word forvelle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forvelle in English

forvelle
kulinariskverb parboil
More examples
1.Bitterstoffer kan trekkes ut ved å forvelle bærene. eller ved å la bærene ligge i eddikkvann eller mildt saltvann natten over.
Similar words

 
 

forvelle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forvelleforvellendeforvelt
Indikative
1. Present
jegforveller
duforveller
hanforveller
viforveller
dereforveller
deforveller
8. Perfect
jeghar forvelt
duhar forvelt
hanhar forvelt
vihar forvelt
derehar forvelt
dehar forvelt
2. Imperfect
jegforvelte
duforvelte
hanforvelte
viforvelte
dereforvelte
deforvelte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forvelt
duhadde forvelt
hanhadde forvelt
vihadde forvelt
derehadde forvelt
dehadde forvelt
4a. Future
jegvil/skal forvelle
duvil/skal forvelle
hanvil/skal forvelle
vivil/skal forvelle
derevil/skal forvelle
devil/skal forvelle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forvelt
duvil/skal ha forvelt
hanvil/skal ha forvelt
vivil/skal ha forvelt
derevil/skal ha forvelt
devil/skal ha forvelt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forvelle
duville/skulle forvelle
hanville/skulle forvelle
viville/skulle forvelle
dereville/skulle forvelle
deville/skulle forvelle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forvelt
duville/skulle ha forvelt
hanville/skulle ha forvelt
viville/skulle ha forvelt
dereville/skulle ha forvelt
deville/skulle ha forvelt
Imperative
Affirmative
duforvell
viLa oss forvelle
dereforvell
Negative
duikke forvell! (forvell ikke)
dereikke forvell! (forvell ikke)
Your last searches