Norwegian-English translation of fotnote

Translation of the word fotnote from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fotnote in English

fotnote
bøkernoun footnote
Synonyms for fotnote
Similar words

 
 

More examples
1.Den engelske oversettelsen har derimot ikke Ålesund hverken i tekst eller fotnote.
2.I en fotnote i kommunikeet tar danskene også forbehold mot gjennomføringen av dobbeltvedtaket.
3.I fotnote i Holtsmarks oversettelse står det engelsklignende Yell Sound.
4.Margaret Thatcher blir mer enn en fotnote i britenes politiske historie.
5.Selskapet vil neppe komme til å utgi noen bøker, men vil nok allikevel bli nevnt i en fotnote i dette tiårets litteraturhistorie.
6.Allerede i tittelen er altså spørsmålet om romavlytting mot spionasje på sett og vis behandlet som en fotnote.
7.Av hensyn til amerikanerne og til samarbeidet i NATO, ville det ut fra Regjeringens standpunkt vært mer realt å ha reservert seg på dette punkt under selve møtet, selvom det skulle ha resultert i en fotnote.
8.Den er i" Rutebok for Norge" registrert under bussruter, med en fotnote om at ruten bare tar passasjerer som har ringt og bestilt plass.
9.Det finnes kanskje også andre eksempler ; men i vitenskapens historie fortjener nok Norge knapt mer enn en fotnote.
10.Det hører med i bildet, det også, selv om det knapt blir ofret en fotnote på Arbeiderpartiets landsmøte.
11.Det var denne situasjon jeg vurderte slik at det tross alt ville ha vært mer realt overfor amerikanerne og andre allierte å si fra om det norske standpunkt til forskningen under selve møtet, selv om det skulle ha ført til en fotnote.
12.En interessant fotnote når gruvestreikens historie skal skrives, blir hvordan såkalte sosialistiske stater det siste året har sendt støtteerklæringer til gruvearbeiderne - og kull til Margaret Thatcher.
13.Isteden foreslår NEVF at hver regning inneholder en fotnote som forteller hvor stor moms og avgiftsandelen til Staten er.
14.Man kan vel også se den som en slags fotnote til gangstersyklusen på 1970tallet, fra mannen som debuterte i 1941 med det klassiske detektivdrama" Malteserfalken" og senere laget" Asfaltjungelen", og forøvrig har sett det meste og hoster frem en burlesk latter mens han drar generen ut i dens mest overgivent overgrodde konsekvens.
15.Men nå skjønner jeg bedre hvorfor Aftenposten endret denne overskriften til" Realt med fotnote".
16.Republikken Schwarzenberg er ikke å finne på noe kart, i høyden som fotnote i Den annen verdenskrigs annaler.
17.Som slagord betraktet vil det kanskje kunne tiltvinge seg en fotnote i en fremtidig bok om Oslo Høyres historie.
18.Spørsmålet kunne ha stått som en fotnote i det avsnitt i Henry Kissingers memoarer hvor han forteller om samtalen mellom president Richard Nixon og Mao i 1972.
19.Stabel bør inn, i det minste i en låghalt og lavmælt fotnote, i fremtidens lærebøker i sprogfilosofi.
20.TIL tross for en imponerende karriere som forlengst har sikret ham varig plass som mer enn en fotnote i såvel norsk politisk som norsk og internasjonal kirkehistorie, taler generalsekretæren fra hjertet når han - en smule blygt innrømmer at han nok er en genert person, i utgangspunktet.
21.Tallet noterer vi respektfullt ned på blokken, men lager samtidig mental fotnote om at store tall fort blir små når de settes i den rette sammenheng.
Your last searches