Norwegian-English translation of framheve

Translation of the word framheve from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

framheve in English

framheve
ulikhetverb signalize [formal]
  konservasjonverb emphasize, stress, accent, underline, underscore, highlight
Synonyms for framheve
More examples
1.Men hvorfor forbundet skal demonstrere sin gammelmannstenkning ved å framheve kraftutbygging som et særlig viktig felt for å løse problemene, skjønner vi ikke.
2.Det han her gjør, er å framheve skriftspråket på bekostning av talespråket.
3.Også når han kommer inn på dette, synes Finn Jor å ville framheve skriften på bekostning av talen, idet han ironiserer over" visse sprogmektige kretser" som hevder" at skriftsproget skal rette seg efter talesproget".
Similar words

 
 

framheve as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) framheveframhevendeframhevet
Indikative
1. Present
jegframhever
duframhever
hanframhever
viframhever
dereframhever
deframhever
8. Perfect
jeghar framhevet
duhar framhevet
hanhar framhevet
vihar framhevet
derehar framhevet
dehar framhevet
2. Imperfect
jegframhevet
duframhevet
hanframhevet
viframhevet
dereframhevet
deframhevet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde framhevet
duhadde framhevet
hanhadde framhevet
vihadde framhevet
derehadde framhevet
dehadde framhevet
4a. Future
jegvil/skal framheve
duvil/skal framheve
hanvil/skal framheve
vivil/skal framheve
derevil/skal framheve
devil/skal framheve
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha framhevet
duvil/skal ha framhevet
hanvil/skal ha framhevet
vivil/skal ha framhevet
derevil/skal ha framhevet
devil/skal ha framhevet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle framheve
duville/skulle framheve
hanville/skulle framheve
viville/skulle framheve
dereville/skulle framheve
deville/skulle framheve
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha framhevet
duville/skulle ha framhevet
hanville/skulle ha framhevet
viville/skulle ha framhevet
dereville/skulle ha framhevet
deville/skulle ha framhevet
Imperative
Affirmative
duframhev
viLa oss framheve
dereframhev
Negative
duikke framhev! (framhev ikke)
dereikke framhev! (framhev ikke)
Your last searches