Norwegian-English translation of fred

Translation of the word fred from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fred in English

fred
allmennnoun peace
Synonyms for fred
Derived terms of fred
Anagrams of fred
Examples with translation
La bilen min være i fred.
La dem være i fred.
Kan du ikke la meg være i fred?
La meg være i fred!
Similar words

 
 

More examples
1.Blir det tryggere kår for fred og frihet i Norden om vi i dette hjørnet av verden isolert vedtar at vi er atomvåpenfri ?
2.Bolette" heter det nye skip i Fred. Olsens Lines fergeflåte i Kristiansand.
3.Den første pinsedåb" heter bildet, som er preget av uro, bevegelse, handling, lys og fred.
4.Denne på samme tid konkrete og symbolske donasjon fra det norske folk er et håndslag for fred, utvikling og demokrati i Nicaragua og i resten av MellomAmerika.
5.Dersom det lykkes å mobilisere og gi hele den internasjonale arbeiderbevegelse en slik rolle, ville dette kunne skape en situasjon som åpner muligheter for at den folkelige kampen for fred går over fra å være en fredsbevegelse til å bli hovedinstrumentet i den antiimperialistiske kampen for demokrati og sosialisme.
6.Det er en økumenisk gruppe på Jamaica som har utformet temaene for årets bønneuke og som sammen med Enhetssekretarietet i Vartikanet og Kirkens Verdensråd har laget et konkret forslag til opplegg for kristne over hele verden som ønsker å delta i en felles bønn for enhet og fred mellom trosfeller og kirker.
7.Enten vil vi ha krig, eller så reiser vi til Moskva for å diskutere fred", - da er ikke SS 20rakettene lenger den største fare.
8.Femte bud meg her og der" som blant annet er inspirert av enkelte geistliges syn på krig og fred.
9.Fred" - hvilket magisk ord, det høres så vakkert ut !
10.Fred er mulig" mener Franz Alt, med henvisning til Bergprekenens politikk.
11.Fred nå" går inn for en deling av Israel for å virkeliggjøre palestinernes drøm om et hjemland og nasjonal selvbestemmelse.
12.Fred og sikkerhet".
13.Gjennom Samarbeid til Fred og Framskritt".
14.Gjennom Samarbeid til Fred og Framskritt" heter det på Sjølystsenteret i Oslo frem til 24. juni.
15.Hans munkekarriere ga ikke fred fordi forholdet til Gud var hovedsaken.
16.Hvilke konsekvenser har det for barn å leve under en terrorbalanse som innebærer at man må true seg til fred ?
17.Hvordan kan Norges fred og frihet best vernes ?
18.I 35 år har NATO nå sikret VestEuropa fred og frihet.
19.I det lange løp vil den alminnelige mann og kvinne komme til å gjøre mer for å fremme fred enn deres egne regjeringer.
20.Indira taler fred, men handler som en slakter", var ett av mange slagord mot statsministeren.
21.Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet" ble f.eks. dannet i 1915, under første verdenskrig og er fortsatt sterkt levedyktig.
22.Jeg håper at folk i det lange løp vil komme til å gjøre mer for å skape fred enn hva regjeringene gjør.
23.Jeg tror faktisk folks ønske om fred er så sterkt at regjeringene en vakker dag gjør klokt i å gi efter, slik at folk får det som de vil !
24.Krig og fred"," Idioten"," Tre søstre" og altså" Hamlet".
25.La den få hvile i fred der den ligger", sa SVs Hanna Kvanmo da Stortinget igår for siste gang drøftet snuingen og den dramatiske senkningen av havariplattformen for vel ett år siden.
26.Leger mot atomkrig"," Lærere for fred", har psykologer dannet sin egen fredsgruppe.
27.Lærere for fred" er en del av fredsbevegelsen og mener det er viktig å øve et opinionspress mot både A, B og Cvåpen.
28.Man kan ikke snakke om fred på en ansvarlig måte uten å komme inn på årsakssammenhengen mellom menneskerettigheter, demokrati og fredelig politisk utvikling i vår del av verden.
29.Meander" eies av skipperen Fred Blackmore.
30.Med Israel For Fred" fremholder at under krigen i Libanon gikk NRK så langt som til å oversette kommunikeer og meldinger fra Israel til en PLOterminologi som i mange tilfeller forandret meningen.
Your last searches