Norwegian-English translation of fregatt

Translation of the word fregatt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fregatt in English

fregatt
nautisknoun frigate
Similar words

 
 

Wiki
En fregatt er et mellomstort krigsskip. Betegnelsen har variert over tid, mest alminnelig er den brukt om mellomstore krigsskip. På 1700-tallet ble fregatter også brukt som handelsskip.

More examples
1.Send vår politiske ledelse ned i en norsk ubåt og la en fregatt lete efter dem.
2.19. august 1814, fem dager efter våpenstillstanden, fyrte løytnant Falchs menn løs mot en svensk fregatt fra sine tre kanonjoller.
3.Dykkere fra Nasjonalmuseet har i en uke undersøkt vraket av den engelske fregatt" St. George" som sank med 800 mann ombord julenatten 1811.
4.En fregatt blir i formiddag satt inn i letingen.
5.En fregatt og to kystvaktskip i nærheten ble tilkalt og undersøkte med sonar og annet utstyr i 16 timer uten å oppnå kontakt, opplyser kaptein Jan Aastø ved forsvarskommando NordNorge til Aftenposten.
6.Han nøyde seg med å si at enhver fregatt eller destroyer som kan disponeres til området vil være til nytte enten fartøyene er vesttyske eller fra andre nasjoner.
7.Letingen fortsetter imidlertid inntil videre med en fregatt, et mineleggerfartøy og et kystvaktfartøy.
8.Like utenfor Bahrain ligger den amerikanske fregatt" The Boone" utstyrt med raketter, to helikoptere, torpedoer og artilleri.
9.Samtidig advarte den amerikanske jageren" Lawrence" over radio en fregatt fra den iranske marinen mot å komme nærmere.
10.Styrken består av en østtysk fregatt, en polsk jager og en sovjetisk fregatt.
11.Videre har han vært nestkommanderende og skipssjef på fregatt.
12.(Samtalen med Østreng fant sted før Gecoskipet fikk kuttet sin lyttekabel av en russisk fregatt i Barentshavet).
13.Tjenesten ombord er hard, og mannskapet får også kr. 11,60 mer pr. dag enn f.eks. de som tjenestegjør på en fregatt.
14.Den norske regjering har med tilfredshet mottatt SovjetUnionens fulle beklagelse av episoden i Barentshavet, der en sovjetisk fregatt utilsiktet kuttet en slepekabel for letefartøyet" Malene Østervold".
15.Den var skipsklokke ombord i Hans Majestets fregatt" Lutine", som gikk ned utenfor Vlieland natten til 10. oktober 1799.
16.Det er en jager av type Kashin og en fregatt av type Krivak som begge er utstyrt med raketter.
17.Det samme var en fregatt øst av Shetland.
18.Det var det norske forskningsfartøyet" Malene Østervold" som fikk kuttet en seismisk kabel av en sovjetisk fregatt inne på ubestridt norsk område.
19.Driftsmodellen innebærer at antall ansatte blir redusert fra 450 til 300 innen årsskiftet, dersom verftet får kontrakten på å modernisere Sjøforsvarets fregatt.
20.En fartøygruppe fra Warszawapakten - to sovjetiske Kirvakfregatter, utrustet med bl.a. raketter, en polsk rakettjager av Kotlinklassen og en østtysk fregatt - opererer for øyeblikket i området Shetland Færøyene sammen med en sovjetisk og en østtysk tankbåt, et østtysk forsyningsskip og et polsk bergingsfartøy, melder Forsvarets overkommando.
21.En fransk fregatt krysser kursen til protestskipet" Greenpeace" på kloss hold under nervekrigen ved Mururoa.
22.En gruppe fartøyer bestående av en jager av Udaloyklassen, en fregatt av Krivakklassen og to hjelpefartøyer befant seg på samme tidspunkt 200 nautiske mil syd av Island.
23.En sovjetrussisk fregatt hadde kuttet letekabelen mens et norsk forskningsfartøy drev undersøkelser på norsk sjøterritorium.
24.Erstatningen skal dekke tapet av den 1300 meter lange slepekabelen letefartøyet" Malene Østervold" fikk kuttet av en sovjetisk fregatt i Barentshavet natt til 11. juli.
25.For samme pris som en moderne fregatt har man fått et slagkraftig skip med en pansring det ikke ville vært mulig å bygge idag, sier han.
26.Fremskrittspartiet tar blant annet opp forslag om at det bevilges penger til et forprosjekt for en ny fregatt, med henvisning til at våre fregatter om ikke lenge vil være 10 år over normal levealder.
27.Norge har bedt om en troverdig forklaring på hvorfor den seismologiske letekabelen ble kuttet av en sovjetisk fregatt, og Smirnov lovet å imøtekomme den norske henstillingen om et snarlig svar.
28.NÅR man kan mistenke den sovjetiske fregatt for å ha handlet med hensikt, skyldes dette for det første at en lignende episode skjedde for en tid siden, da et fiskefartøy fra Murmansk kuttet en norsk målekabel.
Your last searches