Norwegian-English translation of fritt

Translation of the word fritt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fritt in English

fritt
allmennother freely
  efter behagother ad lib, without limit, at pleasure, freely
Synonyms for fritt
Derived terms of fritt
Examples with translation
Du står fritt til å reise hvor du vil.
Alle universitetets studenter kan fritt benytte universitetsbiblioteket.
Noen tror at isbjørner får gå fritt rundt om i gatene i Norge. Heldigvis er det bare tull.
Det er en stor forskjell mellom det å lære seg et språk for å forstå det eller kunne si ting etter behov, og det å ville tilegne seg et andrespråk for å kunne snakke fritt, nesten som på ditt første språk, morsmålet.
Du kan snakke fritt med hvem som helst.
Similar words

 
 

More examples
1.(Fritt efter Rudyard Kipling).
2.Andre" synes å stå helt fritt, forbeholdsløst, idet de" har rett til å bruke dei språkformene som dei sjølve ønskjer".
3.Bare ved at lesbiske og homofile står åpent frem og ved at heterofile solidariserer seg med den homofile frigjøringskampen, vil det bli mulig for hundretusener av norske kvinner og menn å fritt utfolde kjærlighet og seksualitet overfor mennesker av sitt eget kjønn", fremholder Oslo AKP (ml).
4.De berørte parter, forsikringstageren og arbeidstagerne, må selv, på fritt grunnlag, ta stilling til dette spørsmål".
5.Det viktigste er at hver enkelt familie selv må få muligheten til å vurdere spørsmålet om fos terdiagnostikk på fritt grunnlag...
6.Djevelen på korset" er skrevet mens forfatteren var politisk fange i hjemlandet, nå er han bosatt i England, og driver derfra kampen for hva han kaller et fritt og demokratisk Kenya.
7.En arbeidsløs person er ikke et fritt menneske.
8.Et reklamefiansiert fjernsyn er ikke et fritt fjernsyn på samme måte som et fjernsyn som ikke har reklame.
9.Fritt Norge med NATO" er ikke i tvil om at landets politiske ledelse uansett hvilke politiske partier den har gått ut fra, ikke vil ha noe alternativ hvis den stilles på den ytterste sikkerhetspolitiske prøve.
10.Fritt Norge med NATO" har i februar 1984 gitt ut en folder om" Desinformasjon".
11.Fritt Norge med NATO" mener at verneplikten er bærebjelken for eksistensen av den uavhengige norske stat.
12.Her er det altså åpent for et temmelig fritt, men også meget vanskelig skjønn.
13.Hverken direkte eller indirekte finnes det lovhjemmel for fylkeskommunen til på noen måte å regulere privatpraktiserende legers adgang til fritt å henvise pasient til det sykehus legen finner best.
14.Kirken må stå fritt til å vurdere og kritisere partienes konkrete løsninger ut fra sin forståelse av det kristne verdigrunnlaget.
15.Kjemisk fritt for skjemmende sprak og sus toner Aase Nordmo Løvbergs klokkeklare bekjennelse ut av His Masters tut, til akkompagnement av Robert Levins orkester.
16.Meningen med den siterte passus er å minne om at Kirken ikke må assosiere seg med noe bestemt politisk parti men må stå fritt i å kritisere et parti selv om vedkommende parti kaller seg kristelig.
17.Togskinnene er bankende blodårer / (...) i dem skal vognene strømme fritt" (" På veg").
18.Vi har ennå ikke sett noe om at ledelsen i Senterpartiet vil" fristille" partiets stortingsgruppe i denne saken, men vi går på den annen side ut fra at gruppa må stå fritt til å finne tilbake til de politiske aktstykkene som forsvant med" utluftingen" i regjeringsbygget," skriver Østlendingen.
19.(Man får hverken hilse på Mannen i Gorkij eller noen av de 4 millioner fangene som råtner i GULag), mens sovjetiske" studenter" i Norge nærmest utelukkende er tekniske eksperter og reiser fritt i landet.
20.(NTBAFPDPA) Myndighetene i El Salvador forsøker å sikre at presidentvalget søndag blir et fritt og redelig valg, mener journalister og observatører fra 55 land som dekker valget.
21.An 1 stk. institusjon, lyder det fra Osloarkitekten Birger LambertzNilsen, og han siterer dermed fritt fra fylkesplan, som helst skal ha en total entreprise på hele boligen og ikke ta så mye hensyn til trivsel og slike småting.
22.Anonyme ihendehaverobligasjoner til høy rente gir fritt spillerom for mange.
23.Arvid Hanssen får Fritt Ords Honnør blant annet fordi han holder seg til dialekt...
24.At byens innbyggere skal betale en fast årlig soneavgift på opptil 1800 kroner, mens gjennomfartsbrukerne av hovedveinettet skal kunne kjøre fritt, er dypt urettferdig og klart uakseptabelt, sa han.
25.At man har latt organisasjonssamfunnet få florere fritt uten at politikerne har hatt mot til å sette grenser.
26.At vi til nå har stått helt fritt, er en sannhet med modifikasjoner.
27.Bakgrunnen for dette samarbeidet er at våre to regjeringer har felles mål i kampen for fred og for et fritt Middelhav uten utenlandske baser og flåter, sa Papandreou.
28.Beethoven slet forferdelig med den, fordi han ville skape et nytt operasprog, helt fritt for tradisjonelle operaklisjeer, og han klarte det.
29.De privatpraktiserende fysioterapeuter som ikke oppnår noen avtale om driftstilskudd fra kommunene, vil stå fritt til å kreve høyere egenandel enn de 40 prosent som nå er vedtatt av Stortinget, sier Guttormsen.
30.De som vil betale, kan fritt gjøre det, repliserte ordfører Albert Nordengen.
Your last searches