Norwegian-English translation of frontrute

Translation of the word frontrute from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

frontrute in English

frontrute
allmenn? windshield
Similar words

 
 

More examples
1.Hjelp politiet, skyt deg selv", var slagordet, og ungdommene festet transparenten på politibilens frontrute.
2.Han slapp uskadet fra ulykken hvor betongpålen smadret drosjens frontrute slik at sjåføren mistet kontroll over bilen.
3.I forrige uke ble den aller siste blankett kommunen hadde, festet på en uheldig bileiers frontrute.
4.Det er også betydelig dyrere å få skiftet en frontrute i Norge enn i Sverige, viser en landsomfattende prisundersøkelse foretatt av Statens pristilsyn i samarbeide med Prisdirektoratet.
5.Dette kan være noe av forklaringen på at prisen for en frontrute kan bli bortimot seksdoblet på veien fra produsent til forbruker.
6.En klar frontrute til Ford Fiesta steg med over 470 prosent gjennom omsetningsleddene.
7.Et eksempel på prisøkning gjennom omsetningsleddene, gjelder en klar frontrute til Citroën Visa.
8.For norske vinterbilister kan det også være verdt å nevne at Scorpio også er først ute med oppvarmet frontrute som standard på de dyreste modellene, og ellers som tilleggsutstyr.
9.Mer enn femti hagl slo inn i bilens grill, panser og frontrute, men de to polititjenestemennene kom fra episoden uten skader.
10.Minst prisforskjell fant pristilsynet på en frontrute til Toyota Corolla.
11.Og på bilens frontrute er det festet en lapp.
Your last searches