Norwegian-English translation of frynse

Translation of the word frynse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

frynse in English

frynse
allmennnoun fringe
Synonyms for frynse
Derived terms of frynse
Similar words

 
 

More examples
1.Det er forståelig at vi som en frynse på en av Sovjets utkanter - skulle være tilbøyelige til å føre en tilpasningspolitikk.
2.Geir Børresen er juristen som blir mer og mer grepet av idéen om å holde orden i bokholderiet, mens nervene også for ham snart blir frynse i frynse.
3.Men over pannen struttet det ut i en kraftig hvit frynse.
4.Pensjonister nyder ikke godt av" opprykk" eller lønnsglidning, de får hverken" frynse" eller" trynetillegg", ei heller feriepenger.
Your last searches