Norwegian-English translation of fullbrakt

Translation of the word fullbrakt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fullbrakt in English

fullbrakt
allmenn? finished
Synonyms for fullbrakt
Similar words

 
 

More examples
1.Derved er en utviklingstrend fullbrakt, restriksjoner og bindinger er fjernet, og boligbyggelaget er omgjort til et serviceorgan for enkeltmedlemmer og tilknyttede borettslag.
2.De blir en forpliktende og trygg hjelp til sammen med tidligere generasjoners kristne - å holde fast ved det som er fullbrakt, en gang for alle.
Your last searches