Norwegian-English translation of fullført

Translation of the word fullført from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fullført in English

fullført
allmenn? completed
Synonyms for fullført
Examples with translation
Først etter å ha fullført utdannelsen min innså jeg hvor viktig det er å studere.
Similar words

 
 

More examples
1.Broen fra England til Frankrike er fullført.
2.Fullført 5årsstudium skal gi den ferdige kandidat en fagligprofesjonell identitet som gjør vedkommende i stand til å fungere meningsfylt som yrkesutøver" - står det i det nye prinsippgrunnlaget for SHKS.
3.Gå derfor ut..." er fullført ?
4.Politiet må derfor være tilbakeholdent med å fornye oppholdstillatelsen der en utdannelse er fullført og vedkommende ønsker å begynne på et nytt studium," heter det blant annet i rundskrivet.
5.Slepp", utstillingens ferskeste bilde, fullført nå i mai.
6.Den kirkelige reformbevegelse må imidlertid fortsette, fremhevet han, både fordi reformarbeidet ikke er fullført, og fordi enhver kirkeordning vil trenge revisjon.
7.Dessverre er ikke utbyggingen fullført ennå, sier overlege Bull Hansen.
8.Det frontalangrep mot voksenopplæringen som ble innledet av statsråd Austad på vegne av Høyre, ser ut til å bli fullført av statsråd Bondevik på vegne av de tre koalisjonspartiene, sa Wroldsen, som mente at voksenopplæringen ikke vil tåle ett år til med statsråd Bondevik og et borgerlig flertall på Stortinget.
9.Forhandlerne har fullført sitt arbeide.
10.Fullført kurs ved Forsvarets såkalte" spionskole" i russisk ledet av lektor Børresen (for tiden erklært uønsket i SovjetUnionen).
11.Ha tålmodighet med meg, Gud har ennu ikke fullført sitt arbeide med meg, bad Jackson.
12.I løpet av 1984 vil ombyggingen av Havnelagerbygningen i det alt vesentlige være fullført, og huset vil fremstå som en rasjonell og moderne kontorbygning, opplyses det i Oslo Havnelagers årsberetning som først foreligger nå.
13.Jeg har fullført 10. klasse, og vil bruke litt tid til å tenke meg om.
14.Med sine åtte bestsellerromaner, et nylig fullført skuespill og tre fjernsynsdramatiseringer sitter hun trygt på tronen som den regjerende" Queen of Crime", forsikrer agenten oss.
15.Men bakerens brød har et større volum, og det er fordi det er bedre bearbeidet og har fullført gjæringspro sessen.
16.Norge beklager at EF har fastsatt en egen kvote for nordsjøsild uten å ha fullført konsultasjonene med Norge slik fiskeriavtalen foreskriver.
17.Stockholm er den eneste hovedstad i Norden og en av de få byer i verden hvor deltagerne i maraton må gjennomføre løpet på maksimum fem timer for å få medalje og bekreftelse på fullført løp.
18.Vi har blant annet fullført 26 prosjekter i Zimbabwe, sier Kari Bente Høydahl.
19.Vi kan ikke gi kommentarer før boringen er fullført og Oljedirektoratet offentliggjør resultatene, sier Statoils pressetalsmann Håkon Lavik.
20.1. ærespremie for fullført gatevandring 15. oktober 1984.
21.Alle tilgjengelige ressurser blir nå satt inn i dette granskningsarbeidet, men området er 300 kvadratkilometer stort, og det kan ta flere måneder før granskningen er fullført, sier svenske eksperter.
22.Allerede i 1903 hadde han fullført sine første, ekspresjonistiske tresnitt.
23.Allerede i begynnelsen av 1960årene begynte det å vise seg klare tegn til overkapasitet i vesteuropeisk skipsbyggingsindustri efter at selve gjenoppbyggingen av handelsflåten etter de store krigstapene var fullført.
24.Angrepet var fullført en drøy time senere.
25.Anleggsarbeidene skal påbegynnes rundt 1. mars, og forutsettes fullført innen utgangen av neste år.
26.Anleggsarbeidet er snart fullført.
27.Arbeidene er nu så godt som fullført, slik at husets nye leiere og brukere igår kunne presentere den nye innmat.
28.Arbeidene forutsettes fullført innen november og imens kjøres bussrute 17 i nye retninger i og ved Akersgaten.
29.Arbeidet ble fullført som hovedoppgave, mens hun studerte pedagogikk - med hovedvekt på pensumutvikling - ved National University i California i USA, som hun avsluttet ifjor.
30.Arbeidet for virkelig likestilling er ikke fullført.
Your last searches