Norwegian-English translation of fullstendig

Translation of the word fullstendig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fullstendig in English

fullstendig
allmennadjective utter
  smørjeadjective stark, utter, unadulterated, complete, unmitigated
  forsterkende ordadjective pure, sheer, absolute, utter
  støtteadjective unreserved [formal], complete
  framgangadjective unqualified
  endringadjective complete, total, general
  gradadjective thorough, profound, complete, total, arrant, thoroughgoing, out-and-out, all-out, crashing [informal]
  heladjective entire, whole, complete, total, integral
  uforkortetadjective unexpurgated, complete
  gradother altogether, wholly, completely, thoroughly, entirely, totally, fully, quite, utterly, downright, plain [informal]
  absoluttother absolutely, completely, perfectly
  helt og holdentother outright, completely
Synonyms for fullstendig
Derived terms of fullstendig
Examples with translation
Naboen min har renovert huset sitt fullstendig.
Den fyren er fullstendig gal!
Den fyren er fullstendig sprø!
Du tar fullstendig feil.
Regjeringens politikk mislyktes fullstendig.
Det er en enorm forskjell mellom "å gjøre seg forstått" og "å fullstendig mestre engelsk".
Jeg er fullstendig uenig med deg.
Du er fullstendig uvitende.
Denne beholderen er fullstendig vanntett.
Jeg er fullstendig mot det.
Tom virker fullstendig forvirret.
De fleste hus ble fullstendig ødelagt.
Similar words

 
 

More examples
1.Bounty" er en fullstendig omkalfatring av historien om det berømmelige mytteri hvor den frådende kaptein Bligh nå fremstår som et balansert og pliktoppfyllende menneske.
2.Deler av trygdesektoren er, i alle fall i teorien, områder hvor man kan tenke seg fullstendig privatisering.
3.Den reneste fylleorgie," skrev den unge soldaten, og gjennomhullet fullstendig en velferdsoffisers idylliske beskrivelser av høytidsstunden.
4.Den totalitære regjering sikter mot en fullstendig underkastelse av hele folket...
5.Det hadde vært bedre å overse ham fullstendig.
6.Dette kom fullstendig bakpå den norske regjering.
7.Dette mener Røssaak er å snu tingene fullstendig på hodet, da Israel, i følge informasjonssjefen, hele tiden har kommet med uttallige oppfordringer til arabiske land som bør presses til å innse realitetenes verden, mener Røssaak.
8.Er man fullstendig grodd fast i forsteinede forestillinger på Youngstorget ?
9.Fullstendig overensstemmelse av meninger".
10.Her skjer det noe fullstendig nytt på skjermen, noe som aldri har vært prøvd før," heter det i en pressemelding som er utgitt av ZDF i Mainz.
11.Mangelen på efterretningsdata om Russland og informasjoner fra Russland var fortsatt nesten så godt som fullstendig", konkluderer Hinsley.
12.Men nå lar han seg kynisk misbruke av et fullstendig totalitært menneske - og som heller ikke legger skjul på det !
13.Slike metoder er fullstendig fremmed for kommunistpartier, ja, for hele kommunistbevegelsens innerste vesen", skrev Pravda.
14.(NTBReuterAFP) Det seks dag er lange kapringsdramaet på flyplassen i Teheran var et fullstendig helvete for passasjerene som ble holdt som gisler.
15.(TBAFP) USA legger hindringer i veien for fremskritt på Stockholmkonferansen om nedrustning i Europa (KNE) gjennom å insistere på fullstendig uakseptable krav om våpenkontroll.
16.Arbeiderbladets uttalelser om hvorledes påtalemyndigheten vurderer saken, er grepet fullstendig ut av luften, heter det i pressemeldingen, som er undertegnet av statsadvokat Lars Frønsdal.
17.Arbeiderpartiet har nå gått fullstendig berserk i sine forsøk på å ødelegge Oslo som bysentrum, sier kommunalrådsekretær Hans Kr. Lehmann (h) til Aftenposten.
18.De amerikanske ledere og deres NATOallierte bærer det fulle og hele ansvar for at spenningen er øket, og de så fullstendig bort fra folkeviljen i sine egne land da utplasseringen ble satt i gang, sier Andropov i sin første offentlige uttalelse siden hans tale til sentralkomiteen i kommunistpartiet ble lest opp like efter jul i fjor.
19.De er fullstendig uten grunnlag i virkeligheten.
20.De er maoister av filosofi, men de setter sin ære inn på å være fullstendig filippinske og greie seg uten hjelp utenfra, sier en diplomat.
21.De fleste" vidunderpreparater" med påståtte enestående egenskaper synes å være fullstendig virkningsløse.
22.De står fullstendig fritt til å gjøre det de har lyst til efter skoletid, og her kan de få råd eller hjelp av voksne hvis de ønsker det.
23.De vestlige" eksperter" på islam legger for dagen en fullstendig mangel på evne til å finne frem til det virkelige innholdet i islam, med denne religions meget sterke åndelige energi, hevder han.
24.Denne saken er ikke bare unik og spesiell, det skjønner alle, men det er en sak som i tillegg fullstendig savner sidestykke i norsk rettshistorie.
25.Det er fullstendig galt bare å gi dem akkurat nok til at de forblør langsomt, sa Reagan.
26.Det er fullstendig galt å påstå at det er noen reformpause innen helse og sosialsektoren, sier sosialminister Leif Arne Heløe.
27.Det er fullstendig meningsløst.
28.Det er fullstendig sprøtt, men det er det som er aller mest" in" !
29.Det er fullstendig ulovlig og usosialt at en enkelt kanal skal ha monopol på en nasjonalsport som fotball, hevder han.
30.Det er fullstendig vilt at prisen for en kolonihytte skal ligge på et slikt nivå, sier formannen i Norsk Kolonihageforbund, Harald Fondevik.
Your last searches