Norwegian-English translation of fullt og fast

Translation of the word fullt og fast from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fullt og fast in English

fullt og fast
allmenn? firmly
Synonyms for fullt og fast
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg tror fullt og fast at smertefulle eksperimenter på dyr er moralsk forkastelig, at det i grunnprinsippet er umoralsk å gjøre det onde for å oppnå goder - selv om det skulle bli bevist at menneskene tjener på de lidelsene dyrene påføres...
2.Denne innbildningen får helt overtaket, og selv om andre prøver å overbevise dem om at det er urealistisk, tror de fullt og fast på sine teorier om ytre makter.
3.En annen var Jelena Georgjevna Bonner, barnelege og fraskilt tobarnsmor som var fullt og fast overbevist om at man ikke bare stilltiende kunne sitte og se på hvordan urettferdigheten går sin gang.
4.Gudding mente at dette ville føre til at mafiaen ville stole fullt og fast på ham, slik at langt flere store saker kunne oppklares i neste omgang.
5.Hun tror fullt og fast på Peer.
6.Jeg tror fullt og fast på at Gud ikke er redd for å bli lurt.
7.KLAS SOLBERG, som er en av initiativtagerne til det norske sambaorkesteret Academioos do Chacrinha som har gjort stor lykke både i Rio og her hjemme, tror fullt og fast at sambaen - og karnevalet - vil bringe nordmenn nærmere sammen.
8.Majala sa selv i retten at han stolte fullt og fast på regnskapsavdelingen i Fiskernes Bank.
9.Mange leger er skeptiske til skolemedisinens metoder, mens naturmedisinerne tror fullt og fast på det de driver med.
10.Men tilfellet viser ihvertfall at også mennesker som tror fullt og fast på den vestlige kulturs humanistiske og etiske idealer kan bli presset over en viss grense.
11.Ordføreren mente at det ikke nødvendigvis behøvde li så ille med et krater, fordi man i reguleringsplanen forutsetter at arealet efterhvert skal beplantes igjen til skogbunn eftersom stenen blir tatt ut. han tror fullt og fast på at Statens forurensningstilsyn ikke vil tillate noe som vil være til skade for befolkningen.
12.Selv de som tidligere ikke var så begeistret, står fullt og fast på hans side nå når det stunder mot slag.
13.Tiltalte har siden han ble frelst 18 år gammel trodd fullt og fast på helbredelse ved håndpåleggelse og bønn.
14.Vi trodde jo dengangen fullt og fast at vi gjennom den nye teknologiens muligheter kunne bli løst fra alle hverdagslivets bånd og trivialiteter.
15.Du tror altså fullt og fast på at nesten nøyaktig det samme hendte her for snart to hundre år siden ?
16.Begge to stolte fullt og fast på sikkerhetskontrollen på flyplassen.
17.De litt mer optimistiske ser også at skøytesporten sliter med en" sykdom", men tror fullt og fast på snarlig bedring.
18.For min egen del er jeg optimist og tror fullt og fast at alle i løpet av kort tid vil forstå at de bare kan håpe på en lysere morgendag hvis de skrur av lyset tidlig.
19.JEG tror fullt og fast at villmannen eksisterer.
20.Programmedarbeider Berit Reed Mohn i Høyrebølgen i Bergen, derimot, går fullt og fast inn for reklame.
Your last searches