Norwegian-English translation of fusjonere

Translation of the word fusjonere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fusjonere in English

fusjonere
allmennverb merge
Synonyms for fusjonere
More examples
1.Bør Hydro kjøpe ÅSV eller bør de to selskaper fusjonere ?
2.A / S Hymas i Brumunddal skal fusjonere med Lundberg Hymas AB i Skellefteå i Sverige i selskapet Nordisk Hymas AB.
3.Christen Furuholmen opplyser at man på et tidspunkt vurderte noen store løsninger som gikk ut på at man skulle fusjonere eiendomsdriften med andre store selskaper, men at dette ikke er aktuelt nå.
4.De to entreprenørselskapene Sandegruppen A / S og Selmergruppen A / S skal nå formelt fusjonere.
5.Denne gang er det et utbyggingsprosjekt i Kirkegaten 1 - 3 / 3B som Bergensselskapet overtar ved å fusjonere med selskapet E. H. Vestnes A / S. Vestnes får 52 700 aksjer til en verdi av ca. seks millioner kroner i Realia, mens Realia går i gang med en investering anslått til nærmere 30 millioner kroner for å bygge 3000 kvm.
6.Dersom fusjonsforslaget aksepteres av aksjonærene i Bergenske og Kosmos, skal Meritus fusjonere med Kosmos, og Meritus aksjonærer vil få oppgjør i Kosmosaksjer.
7.Det har flere ganger tidligere vært gjort forsøk på å fusjonere de to dampskipsselskapene uten at det har lykkes.
8.Det hører også med til historien at GECO har en opsjon til å fusjonere inn GECO Well Services innen utgangen av 1988.
9.Diskerud og Johansen sier at det aldri har vært aktuelt å fusjonere Tor Andenæs A / S med Oslo havnelager for på den måten å få selskapet på børsen.
10.Efter fusjonene med Bergenske vil Kosmos fusjonere med Blystadselskapet Meritus og med Hvalfangstens Hus og William B. Gram.
11.Efter årsskiftet har det børsnoterte selskapet kjøpt fem eiendommer i dette kvartalet og skal også fusjonere med Stenersgården A / S som eier en eiendom i kvartalet.
12.Ekstraordinære generalforsamlinger i Witco A / S og A / S Røyken Jernvarefabrikk skal ta stilling til enstemmige styreforslag om å fusjonere de to bedrifter.
13.Familiens oppkjøp av Bergenskeaksjer, kan ifølge Bergens Tidende bety at man lykkes i forsøket på å fusjonere de to dampskipsselskapene.
14.Finansdepartementet fastslår i et brev til Kreditkassen at tillatelsen til å fusjonere med Fiskernes Bank ikke endrer den hovedretningslinje som skal legges til grunn i fusjonssaker, hvor en av de tre storbankene er part.
15.Forslaget om å fusjonere med Kosmos var anbefalt av både styret og representantskapet.
16.GECO og Geoteam skal ikke fusjonere, opplyses det i en pressemelding.
17.Gabriel Convest, som nylig kjøpte alle aksjene i bedriften, vil nå splitte bedriftens to avdelinger og fusjonere den ene avdelingen med Norak A / S i Arendal.
18.Grunnen til denne reservasjon skal være frykt for at Egil Braathen A / S skal kunne fusjonere sine selskaper inn i CG.
19.Han forteller at flere skolebokforlag har måttet gi opp, fusjonere med større eller sterkt redusere utgivelsene den siste tiden.
20.Hydro er trolig mer interessert i å kjøpe ÅSV enn å fusjonere.
21.I. oktober i år, vil karate fusjonere med Tae Kwon Do og ta i bruk det nye navnet Norges Karate og Tae Kwon Do forbund.
22.Kosmos har tatt initiativ overfor Det Bergenske Dampskibsselskab om at de to selskapene skal fusjonere.
23.Kosmos vil senere fusjonere med Blystadselskapet Meritus og dermed få egne aksjer.
24.Kristiansand (NTH) Forstanderskapet i Høvåg Sparebank har vedtatt å fusjonere med Sparebanken Agder.
25.Man kan kjøpe en bedrift eller fusjonere, to kan dele en bedrift mellom seg, eller man kan selge en avdeling over til en konkurrent som er bedre egnet.
26.Man vil fusjonere for å kunne styrke sin konkurranseevne med bl.a. utvidet forsknings og utviklingsarbeide.
27.Med stort flertall vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen i A / S Alpha i Moss å fusjonere med Kosmos i Sandefjord.
28.Nora Industrier forsøkte tidligere iår å fusjonere med HellyHansen.
29.Norcem, som så sent som ifjor sommer var i ferd med å fusjonere med Borregaard, har nå solgt sine 196 000 aksjer i Borregaard (ca. seks prosent) for lettere å kunne finansiere oppkjøpet av Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab.
30.Norges Karateforbund, som er villige til å fusjonere med tae kwon do og omvendt.
Similar words

 
 

fusjonere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fusjonerefusjonerendefusjonert
Indikative
1. Present
jegfusjonerer
dufusjonerer
hanfusjonerer
vifusjonerer
derefusjonerer
defusjonerer
8. Perfect
jeghar fusjonert
duhar fusjonert
hanhar fusjonert
vihar fusjonert
derehar fusjonert
dehar fusjonert
2. Imperfect
jegfusjonerte
dufusjonerte
hanfusjonerte
vifusjonerte
derefusjonerte
defusjonerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fusjonert
duhadde fusjonert
hanhadde fusjonert
vihadde fusjonert
derehadde fusjonert
dehadde fusjonert
4a. Future
jegvil/skal fusjonere
duvil/skal fusjonere
hanvil/skal fusjonere
vivil/skal fusjonere
derevil/skal fusjonere
devil/skal fusjonere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fusjonert
duvil/skal ha fusjonert
hanvil/skal ha fusjonert
vivil/skal ha fusjonert
derevil/skal ha fusjonert
devil/skal ha fusjonert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fusjonere
duville/skulle fusjonere
hanville/skulle fusjonere
viville/skulle fusjonere
dereville/skulle fusjonere
deville/skulle fusjonere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fusjonert
duville/skulle ha fusjonert
hanville/skulle ha fusjonert
viville/skulle ha fusjonert
dereville/skulle ha fusjonert
deville/skulle ha fusjonert
Imperative
Affirmative
dufusjoner
viLa oss fusjonere
derefusjoner
Negative
duikke fusjoner! (fusjoner ikke)
dereikke fusjoner! (fusjoner ikke)
Your last searches