Norwegian-English translation of fyldig

Translation of the word fyldig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fyldig in English

fyldig
vinadjective full-bodied, mellow
  person - kvinneadjective buxom, full-bosomed
Synonyms for fyldig
Derived terms of fyldig
Similar words

 
 

More examples
1.Den skal være myk og glatt i munnen og fyldig i smaken, sier HennigOlsen efter et øyeblikks fundering.
2.Husk å svare så fyldig som mulig, si alt dere vet om emnet og forsøk å supplere hverandre.
3.Så så, må man si, innen Arne Hestenes plutselig får øye på høyesterettsadvokat Vincent Galtung med et herrefølge på 13, på vei til fyldig bord like ved dr. Holmens.
4.Vi håper boken vil fungere som et fyldig oppslagsverk og dokument også for eftertiden, med opplysninger om kunstnerinnens biografiske data, arbeidsplasser og utstillingsvirksomhet, samtidig som den gir et tverrsnitt av hennes totale glassproduksjon.
5.Vi tar sikte på å få en fyldig nyhetsdekning om morgnene.
6.70 gram pr. liter vann gir fyldig, god kaffe.
7.Alf Hartmann skrev med fyldig dokumentasjon om" Storm i russens vannglass", nærmere bestemt om all den hurlumhei som oppsto da Lars Eskeland i et foredrag hadde hevdet, med" pålitelig kilde", at 35 prosent av Oslos russepiker var innlagt på Ullevål for abort, mens sykehuset ikke kjente ett eneste tilfelle.
8.Alfred" Plomma" Eriksen var i 50årene en rødmusset, fyldig maler med en hang til gode viner og bugnende fruktfat.
9.Allikevel er det nesten ubegripelig at der kan eksistere folk som tyskeren Gerhard Flesch som Ulateig vier fyldig omtale.
10.At en fin, fyldig viltsaus kler ryper, er iallfall sant.
11.Aurmo er ca. 173 cm høy, har fyldig legemsbygning og mørkt kortklippet hår.
12.Avisen" France Soir" spanderer et foto i kjempeformat og fyldig omtale, der avisen mener at hederstegnet" gullfingerbølet" egentlig burde gått til Spook i stedet for Crahay.
13.Bløt og fyldig med masser av frukt.
14.Boken er fyldig omtalt tidligere her i avisen, og her skal derfor bare nevnes et par momenter som ikke er blitt berørt.
15.Boken henvender seg til en bred leserkrets, og har en fyldig litteraturliste.
16.Bortsett fra flere større stevner her hjemme vil Norge stille med en fyldig tropp i EM i Athen.
17.Brevet med henvendelsen, som ble sendt i september 1983, inneholdt fyldig dokumentasjon som begrunnet behovet for en landsomfattende undersøkelse.
18.Både i Francis Poulencs" Fiancailles pour rire" og i de to sanger av Eric Satie stadfestet Hildegunn Saunes Botnen inntrykket av å inneha et fyldig og velklingende stemmemateriale.
19.Da USA for to måneder siden nedla veto i Sikkerhetsrådet mot en resolusjon som fordømte mineleggingen av havneområder i Nicaragua, fikk saken fyldig omtale i verdenspressen.
20.Da en fyldig norsk delegasjon fra forvaltning, forskningsinstitusjoner, næringsliv og det politiske liv nylig avla stedet et besøk for å studere vilkårene for nyskapning i dette drivhuset av høyteknologi, skjedde det i hælene på tallrike delegasjoner fra Europa og ikke minst Japan.
21.Da vi kikket under lokket var det allerede dannet seg en fyldig og velluktende kraft, og oksehalene så fristende gode ut.
22.Dansk TV hadde en meget fyldig dekning fra OL, og som sidekommentator brukte TV Kurt Stille.
23.Debatten omkring nøytronbomben og atomopprustningen kan gi flere eksempler, og Barron gir i sin bok en fyldig fremstilling av infiltrasjon av fredsbevegelsene i USA og Europa.
24.Den mest aktive, som brukte kniv, er ca. 30 år, 175185 cm høy og har halvlangt, fyldig hår.
25.Den timen kan man f.eks. bruke til å lese om stykket i en fyldig redegjørelse, som er trykket på Suttung Forlag.
26.Denne oppvurderingen har trolig sammenheng med at kommunistpartiet ønsker å gi et mer fyldig bilde av Stalin, ett år før 40årsmarkeringen av slutten på den annen verdenskrig og seieren over HitlerTyskland.
27.Derfra foreligger nå en fyldig betenkning.
28.Det er en meget mild og fyldig vodkasort.
29.Det er lagt opp til et fyldig høstprogram med foredrag hver torsdag fremover til og med 29. novbember.
30.Det er utarbeidet en fyldig veiledning til kassettene, som kan kjøpes eller leies for en rimelig penge.
Your last searches