Norwegian-English translation of fylle

Translation of the word fylle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fylle in English

fylle
allmennverb fill, make full, pack
  boksverb stuff
  puteverb stuff
  syfteverb fulfill, fulfil
  tannlegekunstverb fill
  alkoholholdige drikkerverb drink alcoholic drinks, party
Synonyms for fylle
Derived terms of fylle
Examples with translation
Jeg måtte fylle vann på akvariet.
More examples
1.Erik Soler har vi egentlig kjøpt for å fylle opp reservebenken.
2.Godspell" beskjeftiger seg med stoff som ethvert menneske på en eller annen måte kommer i kontakt med, likevel makter det ikke å fylle en liten teatersalong !
3.Lørdagsbilaget" skal fylle hele sendetiden på lørdagskveldene efter LØRDagsrevyen åtte lørdager på rad.
4.Norges lover" ville fylle knapt tiendeparten...
5.Problemet" er imidlertid at det tar lang tid å fylle atten graver.
6., legge mønster under renningen og fylle ut efterhvert (tegn.
7.Aldri, sier Michael, på spørsmål om Maureen kan fylle en rolle som megler.
8.De er mye lavere hjemme i Sverige, så det gjelder å fylle opp tanken før man passerer grensen.
9.De sovjetiske systemer en en uakseptabel trusel, fordi de kan hindre at våre landbaserte våpen kan fylle sin oppgave, sier major Rand.
10.Dessverre, ja, fordi gapet ikke er vanskelig å fylle.
11.Det blir for det første ikke lett å fylle tomrummet efter midtbanedynamoen Lothar Matthäus, som forsvant til Bayern München (dyreste overgang innen vesttysk fotball på 2,27 mill. mark).
12.Det er da ingen prestasjon å fylle 70 år, (dagen er fredag 21.) sier hun.
13.Det er et vågespill å ville fylle Konserthuset alene.
14.Det er forøvrig ikke nok å tilhøre musikkens verdenselite for å fylle Konserthuset, mener ElsaMai Gottschalk.
15.Det er klart at jeg også har viktige sosiale oppgaver å fylle.
16.Det gjelder å fylle opp tanken før man passerer grensen, fastslår svensken Christer Lannehed i bilvinduet.
17.Det har vært problemer med å fylle ut skjemaer, at jeg leser feil, bytter bokstaver, et ord blir til noe annet enn det det egentlig betyr ; følelsene bindes, en presser seg.
18.Det store pluss ved å fylle 50 er at jeg rykker opp en klasse i Birkebeinern ! fastslår Kurt Stille.
19.Er det ikke en håpløs oppgave å skulle fylle alle mål med bare en fast ansatt og uten større økonomiske midler ?
20.Er det ikke et problem både å fremstå som en spesialisert kristelig bokhandel og samtidig fylle de krav som stilles til en fullassortert bokhandel ?
21.Folk prøver seg med bøtter og plastflasker, og en kunde vurderte også å fylle opp gummistøvlene sine !
22.For eksempel har Kirkenes nå råd til å fylle tyve spesialstillinger.
23.For å fylle bare halvparten av den nye hotellkapasiteten i 1986, må antallet av tilreisende øke med 1200 pr. dag eller fire fulle jumbofly, sier en representant for hotelleierforbundet.
24.For å fylle denne kontrakten må vi sikre oss komponenter.
25.Først og fremst får vi mange klager fra gjester som synes skjemaene inneholder alt for mange spørsmål og tar for lang tid å fylle ut.
26.Hovedinntrykket er at det er et bidrag til å fylle igjen noen av de huller Regjeringens egen politikk har skapt.
27.Hvis det skjedde, kunne det nok virke ødeleggende for en periode, men jeg tror at annen virksomhet snart ville flytte inn i byen og fylle vakuumet, sier han.
28.Hvis man har tatt de vanlige forholdsregler med å legge ut vannslange, fylle opp havekanner med vann og foretar feltvis bråtebrenning, men allikevel mister kontrollen, rykker vi selvsagt ut med disponibelt mannskap uten at dette skal koste vedkommende noe, sier Trondsgård.
29.Hvorfor ikke fylle førstereis / rekrutteringsstillinger ombord ut over bemanningsforskriftene, for på denne måten å sikre rekrutteringen på lengre sikt, spør han.
30.I utgangspunktet vil nok mange tendere til å si" La oss fylle kvoten".
Similar words

 
 

fylle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fyllefyllendefylt
Indikative
1. Present
jegfyller
dufyller
hanfyller
vifyller
derefyller
defyller
8. Perfect
jeghar fylt
duhar fylt
hanhar fylt
vihar fylt
derehar fylt
dehar fylt
2. Imperfect
jegfylte
dufylte
hanfylte
vifylte
derefylte
defylte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fylt
duhadde fylt
hanhadde fylt
vihadde fylt
derehadde fylt
dehadde fylt
4a. Future
jegvil/skal fylle
duvil/skal fylle
hanvil/skal fylle
vivil/skal fylle
derevil/skal fylle
devil/skal fylle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fylt
duvil/skal ha fylt
hanvil/skal ha fylt
vivil/skal ha fylt
derevil/skal ha fylt
devil/skal ha fylt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fylle
duville/skulle fylle
hanville/skulle fylle
viville/skulle fylle
dereville/skulle fylle
deville/skulle fylle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fylt
duville/skulle ha fylt
hanville/skulle ha fylt
viville/skulle ha fylt
dereville/skulle ha fylt
deville/skulle ha fylt
Imperative
Affirmative
dufyll
viLa oss fylle
derefyll
Negative
duikke fyll! (fyll ikke)
dereikke fyll! (fyll ikke)
Your last searches