Norwegian-English translation of gå i oppfyllelse

Translation of the word gå i oppfyllelse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå i oppfyllelse in English

gå i oppfyllelse
ønskeverb materialize
  idéverb materialize, come true
Examples with translation
Ønsket ditt vil gå i oppfyllelse i nær framtid.

 
 

More examples
1.Ingenting er mer fascinerende enn frykten for at dine drømmer skal gå i oppfyllelse," rakk den tyske filmskaperen Rainer Werner Fassbinder å si før han døde.
2.Nå håper vi det blir satt fortgang i saken, slik at en mangeårig drøm kan gå i oppfyllelse.
3.Da ville en drøm gå i oppfyllelse, slik den gjorde det den gangen jeg to ganger fikk matchet Jørgen Hansen og Hans Henrik Palm, begge fra min" stall", sier Palle.
4.Alle gjør sitt beste for at Valerij Panovs" Hamlet"drøm skal gå i oppfyllelse.
5.Det er ingen tvil om at med et par skikkelige kamper i denne turneringen kan den virkelige store fotballdrømmen gå i oppfyllelse, nemlig en proffkontrakt, sier årets funn i norsk fotball.
6.Det vil gå i oppfyllelse...
7.Før OL hadde jeg ikke sett en hockeykamp overhodet, efterpå var jeg bitt av hockeybasillen for godt, sier Libæk, som nå har opplevd å se en gammel guttedrøm gå i oppfyllelse.
8.Han er ung, antagelig bedre trent enn europamesteren, han er" sulten" på ære og berømmelse, han kjemper for å nå et mål og kunne få en drøm til å gå i oppfyllelse.
9.Helt inntil Amnestys formålsparagraf måtte gå i oppfyllelse.For som eneste Organisasjon i verden har Amnesty til hensikt å gjøre seg selv overflødig.
10.Men selv om det urealistiske håp om å få fjernet Paviljongen skulle gå i oppfyllelse, ville det allikevel være umulig å føre aksen gjennom Studenterlunden på en meningsfylt måte.
11.Mitt håp er at ønskene og forventningene må gå i oppfyllelse, sa Hans Majestet, som plantet et tuntre foran hovedhuset før han tok de seks andre bygningene i øyesyn.
12.Og dermed er et gammelt ønske i ferd med å gå i oppfyllelse.
13.Om Iversens profetier med hensyn til press på sykehusene vil gå i oppfyllelse eller ei, er helt og holdent avhengig av det innhold primærhelsetjenesten gis.
14.Ta med regnfrakk og sydvest ; ønsker om dårlig vær har for vane å gå i oppfyllelse...
15.Uten tvil vil dette deres håp gå i oppfyllelse, nettopp fordi den er lettlest og går rett på problemet på en enkelt og lettfattelig måte.
16.Kanskje kan dette ønsket gå i oppfyllelse før dette tiåret er omme, sier Høyres mediapolitiske talsmann i Stortinget, Hallgrim Berg.
17.Men meget står tilbake for at Industriforbundets og Landsorganisasjonens mål om 50 prosent vekst frem til år 2000 skal gå i oppfyllelse, sier Birger B. Rasmussen.
18.160 000 tilskuere på Wembley stadion i London og på John F. Kennedystadion i Philadelphia hadde vel alle et ørlite håp om at denne drømmen engang skal gå i oppfyllelse.
19.Da ville en liten drøm gå i oppfyllelse.
20.De folkevalgte sa ja til anlegg av golfbane på Burud / Hellerud i Lommedalen, og en årelang drøm så dermed ut til å kunne gå i oppfyllelse.
21.De gamle planene om storhotell på Vaterland synes nå å gå i oppfyllelse.
22.Den holdningen er neppe særlig nyttig i en tid da Elvestads spådommer faktisk kan gå i oppfyllelse.
23.Den siste tiden var han sterkt engasjert i sin drøm, som nå endelig skulle gå i oppfyllelse, et landsted spesielt utformet, øde beliggende, nær svenskegrensen ved Ørje.
24.Denne drømmen kommer jo omsider til å gå i oppfyllelse, og det blir deilig for våre efterkommere.
25.Dersom regjeringens prognoser om en 1985vekst på 3,9 prosent skal gå i oppfyllelse, må USAs økonomi i siste halvår oppleve en vekstrate på 6,9 prosent.
26.Det ser ut som om ønsket vil gå i oppfyllelse, for" Telegrafen" er allerede blitt et populært møtested, ikke bare for Drøbakinnvånere.
27.Discodronningen forsikrer på marmorfornemme Hyde Park Hotel i London at hennes pikedrømmer fra Jamaica om å bli filmstjerne, nå er gledelig i ferd med å gå i oppfyllelse.
28.Og en drøm som holdes ved like, kan kanskje en gang gå i oppfyllelse.
29.Og midt i alt kaoset og forventningene skinner redaktør Sigurd B. Hennum som en sol mens han bivåner at en mangeårig drøm er i ferd med å gå i oppfyllelse.
30.Selv føler jeg å stå foran guttedrømmen som kan gå i oppfyllelse.
Your last searches