Norwegian-English translation of gå i seg selv

Translation of the word gå i seg selv from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå i seg selv in English

gå i seg selv
allmenn? go by itself
Synonyms for gå i seg selv
Examples with translation
Slutt å spørre meg om en drink! Gå og hent en selv.
Du er gammel nok til å ta vare på deg selv.
Det vil gå over av seg selv i løpet av to uker.
Det finnes en type idealisme som sier at hvis du bare gjør ditt beste kan du klare alt, selv uten intelligens og fysisk styrke.
De visste det ikke engang selv.
Da jeg våknet, var det ingen hjemme, og jeg var overlatt til meg selv hele dagen.
Kan du tvinge deg selv til å sove?
Han tenker kun på seg selv.
Hun er høfligheten selv.
Jeg kan bare snakke for meg selv.
Vi dekorerte rommet selv.
Jeg har holdt vekten lav selv om mange av mine venner har gått opp i vekt når de har blitt eldre.
Det kan være smertefulle, men det er også en mulighet til å forstå oss selv og vår plass i livet på en bedre eller mer nyansert måte.
Hold nesen din for deg selv.
Jeg laget det selv.
Historien har en tendens til å gjenta seg selv.
Så dum jeg er... Jeg prøver å forklare ting til deg som jeg ikke selv forstår.
Jeg kjøpte denne boken til meg selv.
Jeg gjorde dette selv.
Når du forventer å få noe for intet, lurer du kun deg selv.
Similar words

 
 

More examples
1.Dans reaksjoner får mor og far til å vurdere situasjonen og gå i seg selv.
2.De som stemte for en slik opphevelse, burde nå gå i seg selv og se på resultatet, sier hun.
3.De stasjonene som har fokusert uenigheten, bør gå i seg selv og se hvilke prinsipielle konsekvenser offentligheten rundt" nærradioslagsmålet" kan få.
4.Her får hver og en gå i seg selv og skjerpe seg.
5.Men det er viktig å gå i seg selv, ikke forsøke å skyve skylden over på spillerne.
6.Men resultatet i denne konkrete saken er i alle fall så vederstyggelig at de ansvarlige bør gå i seg selv.
7.Noen hver begynte å gå i seg selv, og alle var slett ikke like overbevist om at det bare var litt hvile som skulle til før toppformen innfant seg.
8.Også YS bør gå i seg selv og finne ut hvordan de vil drive organisasjonsarbeide og ikke skape vondt blod ved å utnytte våre arbeidsplasser.
9.Dette har fått handelsstanden til å gå i seg selv og skapt ny interesse for å utvikle virksomhetene.
10.Mediamessig var 1984 et mareritt for bankene, sier Haug og mener bankene bør gå i seg selv for å se hvorfor de kommer så galt ut av det med opinionen.
11.Bondevik bør gå i seg selv når han og hans meningsfeller skal forsøke å analysere hvorfor resultatet ble så elendig for Kr.F.som det ble.
12.DET er for tidlig å bedømme hvordan det økonomiske sammenbrudd vil påvirke regjeringen i Pretoria, men det er allerede grunn til å betvile teorien om at SydAfrika vil" gå i seg selv" for å bli mest mulig selvforsynt.
13.Disse flyverne må gå i seg selv, undersøke sin egen holdning og adferd, sier Kirkvaag.
Your last searches