Norwegian-English translation of gå ut

Translation of the word gå ut from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå ut in English

gå ut
allmennverb go outside, step out
  lisensverb expire, become void
  underholdningverb go out
  plassverb go out
  gå iveiother go away, get out
Derived terms of gå ut
Anagrams of gå ut
Similar words

 
 

More examples
1.100 000 hjemmeværende husmødre ønsker å gå ut i lønnet arbeide".
2.De som beskylder lærerne for å bryte ned forsvarsviljen sier jo at de selv heller vil ha krigsvilje enn fredsvilje, og dette har lærerne vært altfor forsiktige med å gå ut med.
3.Denne del av innstillingen kan dermed ikke gå ut på en evig ørkenvandring i organisasjoner og byråkrati.
4.Gå ut i all verden og forkynn evangeliet", sa Mesteren til sine venner ved avskjeden.
5.Gå ut maksimalt, så får vi bare se om du greier å stå helt ut".
6.Gå ut og dyrk jorda.
7.I den forbindelse finner jeg grunn til å henlede oppmerksomheten på bestemmelsen i paragraf 29 i Lov om Leger, som fastsetter at legen ikke må la hensyn til sparsomhet gå ut over det faglig forsvarlige.
8.I den forbindelse kan man ikke a priori gå ut fra en formodet fredskjærlighet hos de sosialistiske land bare i kraft av deres angivelige progressivitet eller i kraft av de redsler og krigstap de har lidd.
9.I ruta", som skulle vært sendt 28. april, men da måtte gå ut, blir satt opp til sending lørdag 5. mai, til vanlig tid kl. 18.30.
10.Man kan ei gå ut av sin kaihytt uten å geleides av to til fire mann," het det i et brev fra 1750årene.
11.Å gå ut i mitt fylke og forklare at sykehussenger må stå tomme, eldreomsorgen ikke kan få det den må ha, svømmehaller som må stenges, samtidig med at milliardene ruller inn og oljeinntektene slår alle rekorder, er en så vanskelig pedagogisk oppgave at noen og hver kan kvie seg.
12.Dersom man kan gå ut fra at en eventuell fremmed ubåt ikke lenger kan unnslippe, søker man å unngå bruk av så virkningsfulle stridsmidler at det blir overhengende risiko for at ubåten går tapt.
13.De som beskylder lærerne for å bryte ned forsvarsviljen sier jo at de selv heller vil ha krigsvilje enn fredsvilje, og dette har lærerne vært altfor forsiktige med å gå ut med.
14.Deler av det sittende styre mente da at jeg burde gå ut og gjøre det klart at jeg" vurderte min stilling som fotballpresident".
15.Denne avtalen betyr at vi er de første som kan gå ut på det nordiske kabelmarkedet, sier Berntsen til Aftenposten.
16.Det blir flere og flere enslige mennesker som har behov for å gå ut og treffe folk, eller bli kjent med nye mennesker.
17.Det er du kanskje glad for - tenk å gå ut mot hele IdrettsNorge på den måten, det er jo verre enn å banne i kirken, det ?
18.Det er ikke aktuelt for Gjensidige Forsikring å gå ut med et så lavt tilbud på kaskoforsikring, sier Sigurd Henrichsen.
19.Det er ikke opp til UNESCOsekretariatet å avgjøre om det skal inngås forhandlinger med USA for å forsøke å få amerikanerne til å omgjøre avgjørelsen om å gå ut av organisasjonen fra neste årsskifte.
20.Det er mulig, men det kan vi ikke gå ut fra.
21.Det er på tide at vi avromantiserer det norske flagg, og at vi setter norsk skipsfart på lik linje med norsk industri som blir oppmuntret til å gå ut.
22.Det er tåpelig å gå ut fra at kulturarbeide skal være gratisarbeide.
23.Det gjenstår å se i hvor stor grad Lotto vil gå ut over Rikstoto.
24.Det hadde seovfølgelig vært både morsom og veldig greit dersom vi kunne gå ut fra at alle mennesker funksjonerte efter samme rytme.
25.Det heter at nedskjæringene ikke skal gå ut over dem som har vanskeligst, og da kan jeg ikke skjønne at politikerne kan utsette byggingen av dette hjemmet, sier Rannveig Egge videre.
26.Det var vanskelig å vite hvor gode forholdene var og hvor fort jeg skulle gå ut.
27.Det vil gå ut over vitale deler av institusjonen.
28.Du behøver ikke engang gå ut av døren.
29.Du kan gå ut på kjøkkenet og skru av platen, sa mamma.
30.Efter å ha jobbet internt frem til nå, er tiden funnet moden for å gå ut og fortelle om hva som skjer i busselskapene, opplyser markedskonsulent Bodil Grytten i NRF.
Your last searches