Norwegian-English translation of gå videre

Translation of the word gå videre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå videre in English

gå videre
allmennverb go along
  anstrengingverb carry on, continue, keep up, go on, hang on
  bevegelseverb move on, move up, proceed, advance, go
  aksjonverb proceed [formal]
Synonyms for gå videre
Examples with translation
Jeg klarer ikke gå videre.
Det er et helt unikt vennskap som er videre-foredlet gjennom mange år.
Similar words

 
 

More examples
1.Spurs" kan gå videre med 10 seier hjemme på White Hart Lane om to uker.
2.Det er en klar sammenheng mellom adgang til og tilgang på våpen og voldskriminalitet, og jeg tror vi bør gå videre.
3.Det har tatt lang tid å få klarsignal, men til gjengjeld kan vi gå videre med en bredere gruppe av hjertepasienter, sier oppfinneren av det kunstige hjerte, dr. Robert Jarvik.
4.Dette er en så viktig sak at vi bør gå videre på den.
5.Hovedmålet vårt i Linkøping må være å legge minst ett lag bak oss, slik at vi holder plassen i Bpuljen, mener Norges trener Per Tøien, men legger ikke skjul på at han innerst inne har et håp om to seire, slik at Norge kan gå videre til mellomrundens sluttspill og få fire nye kamper i Linkøping.
6.Jeg har ønsket å lufte ut situasjonen for å se om jeg skulle gå videre og slå et slag for historieforskningen eller trekke meg tilbake.
7.Jeg holder nettopp på med å skrive innstillingen til saken før den sendes prosjektgruppen for derfra å gå videre til bystyret, sier sekretær Arne Berge hos finansrådmannen til Aftenposten.
8.Jeg tenkte ganske snart at dette var noe vi kunne gå videre med, men spørsmålet var hvordan.
9.Mange tidligere deltagere har på denne måten fått et løft til å gå videre, fått selvtillit og kommet over en terskel.
10.Men Utenriksdepartementet vil nå arbeide for å finne ut om det er grunnlag for å gå videre med dette.
11.På kort sikt kan man ikke se bort ifra at den vil gå videre opp, kanskje til kr. 7,70 i norsk regning.
12.Tekniske analyser viser at dollarkursen vil gå videre oppover mot tre mark.
13.United er favortitter, men jeg tror vi har muligheter til å gå videre i UEFAcupen, erklærte Hallvar Thoresen da han sammen med resten av PSVselskapet ankom Manchester tirsdag.
14.Vi har mulighet til å legge Romania og Tyrkia bak oss, og gå videre i turneringen, mens rumenerne som vi møter idag er rutinerte, gjør få feil og er teknisk sterke.
15.Vi har vært så presset av trange rammer at vi har nektet å gå videre.
16.Vil man gå videre med partiarbeidet på basis av medlemmene i Oslo ?
17.400tallet vil nok virke som en liten psykologisk barriere, men det er langtfra sikkert at ikke kursen vil gå videre.
18.Aker burde nå ha solide ben å gå videre på i form av enhetene på Stord og Verdal, og kanskje ikke minst Aker Engineering.
19.Alle de tre kampene var jevne, harde og spennende, og det var uvisst helt til siste minutt hvilket lag som skulle gå videre.
20.Andre ledende EFpolitikere, som bl.a. EFkommisjonens avgående formann Gaston Thorn, stiller seg imidlertid tvilende til om det i praksis er mulig og ønskelig å gå videre på den politiske samordnings vei før den langvarige, fastlåste striden om britenes budsjettbidrag er løst.
21.At det tidligere har vært mer ustrukturerte aksjoner på denne front, skulle ikke avholde noen fra å gå videre i den gode saks tjeneste.
22.Avdelingssjef Holen følte seg forpliktet til å gå videre med saken med henblikk på spesielle tiltak.
23.Banken kan ikke gå videre i saken før arbeidsgiverforening og bankfunksjonærer løser opp avtaleverket slik at lørdagsåpent kan bli mulig.
24.Begge lagene hadde en chanse til å gå videre.
25.Bokhandel / bibliotek har flere bøker man kan gå videre med.
26.Bransjekonsulent Hammer opplyser at det under besøket ble truffet avtaler om å gå videre for å se på mulighetene for å opprette samarbeidsproduksjon.
27.Bunnlagene i Aavdelingen i 2. divisjon, Bærum og Odd, må spille omkamp om retten til å gå videre til 3. runde i NM.
28.Chansene til å gå videre ?
29.DDRs ansøkning om en milliardkreditt ifjor sommer, midt under rakettdebatten, tolker ministeren som en DDRinnrømmelse av at verden må gå videre også efter at den vestlige rakettstasjonering er innledet.
30.Da har Norge chansen til å gå videre...
Your last searches