Norwegian-English translation of galge

Translation of the word galge from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

galge in English

galge
straffnoun gibbet, gallows
  klærnoun coat hanger, hanger
Synonyms for galge
Derived terms of galge
Anagrams of galge
Similar words

 
 

Wiki
En galge et rammeverk, vanligvis av tre, som blir brukt til henrettelse ved hengning. Galger kan ha forskjellige utforminger, og den enkleste varianten (som man kjenner fra spillet «Hangman») utgjør en omvendt «L» med en enkel, stående bjelke og en kortere, horisontalt liggende bjelke på toppen, hvor repe med renneløkken blir festet. I andre utforminger, kan den horisontale tverrliggeren hvile på en bjelke i hver ende.

More examples
1.Det var ekte varme i hennes ømhet ved Jeppes" galge".
2.Hun bleff senere hængt i een Galge, oc de tvende Hobe her ere deris Graffe" er det tragiske gravmæle turvandrere kan lese på et skilt innenfor Korsvoll, og ved siden av ligger riktignok to merkelige kvisthauger - eller altså" hoper".
3.Tyrken var en halmfigur som var plassert i en tønne som igjen ble hengt opp i en galge, og fastelavnskledde ryttere skulle i galopp prøve å vippe tyrken ut av tønnen med en lang stav.
Your last searches