Norwegian-English translation of galvanisering

Translation of the word galvanisering from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

galvanisering in English

galvanisering
metallurginoun electroplating
  metallernoun galvanizing
Synonyms for galvanisering
Similar words

 
 

More examples
1.Blant de yrkesgrupper som er sterkest utsatt for nikkelproblemer, er de som beskjeftiger seg med galvanisering og andre industrielle prosesser.
2.En leser som skal legge ut bøye forankret i en moring, kviet seg for å bruke kostbar kjetting som til tross for galvanisering efterhvert vil komme til å ruste, og spør om syntetisk tauverk kan brukes istedenfor.
Your last searches