Norwegian-English translation of gand

Translation of the word gand from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gand in English

gand
allmenn? gand
Synonyms for gand
Derived terms of gand
Similar words

 
 

More examples
1.Det får meg til å tenke på gand, sa jeg.
2.600700 mennesker på en vanlig høymesse er slett ikke uvanlig i Gand.
3.De trekker ganske enkelt paralleller mellom joik og gand.
4.Dette er Kamerunmisjonærene Elfrid og Reidar Bjaanes som arbeider for Misjonsselskapet og støttes av Gand menighet i Sandnes.
5.Er det felles trekk i bedriftskultur og kirkekultur som gjør at Gand menighet i Sandnes til stadighet ooplever overfylt kirke, og at SAS har en passasjertilstrømning som aldri før ?
6.Ja, mener utviklingssjef Roald Numme i SAS og sogneprest Bjørn Bue i Gand.
7.Sogneprest Bjørn Bue i Gand menighet og finansrådmann Halvard Sveen i Haugesund er nominert som kandidater til valg av ny formann i Det Norske Misjonsselskap.
8.Sogneprest Bjørn Bur, Gand og finansrådmann Halvard Sveen, Haugesund.
9.Men dette er i ferd med å ta seg opp igjen i de aller fleste kirker, fremholder den nyutnevnte biskop som iår har sine siste julegudstjenester i Gand og Julebygda kirke i Rogaland.
10.Allerede som 25åring ble han valgt inn i kommunestyret i Gand, og i 1957 ble han president for ungdomsavdelingen av det liberale parti og visegeneralsekretær i moderpartiet.
11.Bjørn Bue har siden 1979 vært i Gand menighet i Sandnes, først som vikarprest og siden som sogneprest.
12.Dette gjelder professor Torleiv Austad ved Menighetsfakultetet, sogneprest Bjørn Bue i Gand menighet, domprost Even Fougner i Fredrikstad, sogneprest Ole D. Hagesæter i Holmen menighet og prost Ivar Ramvi i Sandnes.
13.En annen kandidat er sogneprest Bjørn Bue (51) i Gand menighet.
14.Siden 1980 har han vært sogneprest i Gand menighet ved Sandnes.
15.Sogneprest Bjørn Bue (51) i Gand menighet ved Sandnes ble idag utnevnt til ny biskop i Stavanger bispedømme efter Sigurd Lunde, som går av for aldersgrensen 1. april neste år.
16.Sogneprest Bjørn Bue (51) i Gand menighet ved Sandnes fikk flest stemmer som nr. 1 ved avstemningen til ny biskop i Stavanger efter Sigurd Lunde, som går av for aldersgrensen 1. april 1986.
17.Sogneprest Bjørn Bue - den kommende Stavangerbiskop - i Gand menighet var foredragsholder ved siden av hjelpeforstander i Salemkirken i Oslo, Jan Aage Torp.
18.Sognepresten i Gand ved Sandnes, Bjørn Bue, ble idag utnevnt til ny biskop i Stavanger bispedømme efter Sigurd Lunde.
Your last searches