Norwegian-English translation of gave

Translation of the word gave from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gave in English

gave
allmennnoun dower, dowry
  fødselsdagnoun present, gift
  bidragnoun contribution, donation, gift
  talangnoun talent, gift, aptitude, flair
Synonyms for gave
Derived terms of gave
Examples with translation
Han gir henne alltid en gave på fødselsdagen.
Similar words

 
 

Wiki
Gave er noe, særlig gjenstander eller tjenester, som en gir eller får uten gjenytelser eller betaling. I vestlige land og i den kristne kulturkrets er julegavene det vanligste eksemplet på skikken å gi gaver. Å gi gaver finnes innen mange kulturer, og styres ofte av uskrevne regler om hvem som skal gi hva til hvem, hvor dyre gavene skal være og hva mottaker forventes å gjøre som takk for gaven.

More examples
1.At man i 50årene solgte billetter til akvariet a kr. 1, pr. stk. med totalsum kr. 57 452,, og ikke som du sier for hundretusener, er sammen med ovennevnte gave årsaken til at man har finansiert oppsett av et romprogram, og det - efter styrets mening - mer eller mindre fullkomne anlegg som er oversendt Byplankontoret i Oslo for regulering av området Fiskevollbukten.
2.Bei Dou" er en gave fra den norske regjeringen og har kostet 70 millioner kroner.
3.De utsultede eritreerne mottok fiskemelet som en gave fra himmelen.
4.Den beste Gave Gud noensinne har gitt mennesket - for før det kunne vi ikke hva som var rett fra galt.
5.Genialitet er ingen gave, men en utvei man finner i desperate situasjoner".
6.Livets gave" skal være en sann bok.
7.Når jeg gir en dame en gave, da fører jeg den ikke inn i journalene," sa Kohl.
8.When you sit around the table and pass your friends the wine, remember that abuse is wrong but drinking is divine, that God in Heaven gave the grape to cheer both big and small, that little fools will drink too much - but big ones not at all.
9.Allah, neste gang du sender meg en gave, la ikke pengene gå gjennom partiet.
10.Den var en gave, sier Odd Syse.
11.Det er Oslo katolske bispedømme som eier eiendommen på Lunden, gitt som testamentarisk gave.
12.Det var en gave, sier han.
13.Det var en stor gave for meg da UNICEF ringte og ville ha meg som talskvinne for deres sak.
14.Dette er en fantastisk fin gave, og flere hundre kreftpasienter og deres pårørende vil kunne benytte seg av dette fristedet i løpet av et år.
15.Dette er en gave fra alle i Hof, sa formannen i hovedkomiteen for årets NM på ski, Per Runar Thoresen, da han overleverte en sjekk på 500 000 kr. til Hof Idrettslags formann, Knut Johnsen, på idrettslagets 85årsjubileumsfest lørdag.
16.Dette er helt fantastisk, en gave på to millioner kroner til kommunen er ikke til å tro, kommenterer en lykkelig ordfører i Gol, Hans I. Bjørnebråten.
17.Dikemark, Toftes Gave, Emma Hjorths Hjem og Dagsrudheimen.
18.En fransk pistol laget i 1694 som en gave fra Ludvig XIV til Karl XII av Sverige, setter jeg meget høyt.
19.Folk tror det alltid er en gave å kunne se, men det største sjokket jeg opplevet i mitt liv, var da jeg efter en operasjon plutselig kunne se.
20.I mellomjulen strevet han med en gave til meg.
21.I så henseende kom tilbudet om overtagelse av de gamle banklokalene visavis Schous bryggeri nærmest som en gave fra oven, sier informasjonssjef Limseth.
22.Idag har vi fått en ny chanse med hverandre, hver eneste dag er en gave fra Gud, sier hun, men tar intet for gitt.
23.Jeg er blitt gitt en gave.
24.Jeg ser det som helt utelukket at Vidkun Quislings bobestyrer, SverdrupThygeson, skulle ha fått noe som helst i gave fra Maria Quisling.
25.Jeg utnytter min gave fra Gud, men jeg lager på ingen måte perfekte skapninger, slik Gud gjør det, sier hun fast og bestemt.
26.Min sjel er en gave til meg fra Gud.
27.Nei, for jeg beholder pelsene efter at revyen er ferdigspilt, de er ikke en gave til noen.
28.Også kantinens stabbursklokke er en gave, smiler murmester Olaf Frøiland.
29.Vi barna fikk i gave hver vår tradisjonelle julestrømpe.
30.Vi mener faktisk at en slik gave til mennesker i en fortvilet situasjon skaper trivsel på arbeidsplassen, sier en talsmann for de ansatte, Per Knudsen, til avisen.
Your last searches