Norwegian-English translation of geistlig

Translation of the word geistlig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

geistlig in English

geistlig
allmenn? cleric
Derived terms of geistlig
Anagrams of geistlig
Similar words

 
 

More examples
1.62 år senere, i 1215, kom påbud om at de geistlige i den katolske verden skulle ha ansvar for å gi geistlig undervisning.
2.Andre hete navn er biskop John Marcinkus, en amerikanskfødt geistlig som styrte Vatikanets bankoperasjoner i litt for nært samarbeide med folk som hadde et stort behov for å hvitvaske skitne penger.
3.Bare nå ikke en telleglad og markedsorientert geistlig kommer på den forrykte ideen å ta en" Julereprise" til påske istedenfor påske !
4.Der står muezzinen, ikke i geistlig islamsk mundur som vi kanskje hadde ventet, men tvert imot i en slags joggedress i rødt, og med noe som ser ut som en amerikansk baseballlue på hodet.
5.Det gikk et par hundre år før byen for alvor begynte å bære preg av residensby for både geistlig og verdslig myndighet.
6.Det skulle gå nøyaktig 50 år fra Niepce tok det første fotografiet (1827) til den nye kunst ble lovpriset av en fremstående geistlig (1877).
7.En innbitt geistlig motstander av den nye Durhambiskopen hevdet endog at brannen var Guds straff fordi katedralen var skjendet ved bispeinnsettelsen.
8.I 1985 blir bevilgningene til kirkelig og geistlig virksomhet 291,1 millioner kroner mot 262,9 millioner kroner iår.
9.Khomeinys efterfølger kan enten bli en fremstående geistlig eller muligens en komite av tre eller fem ayatollaher.
10.Likeledes svarte statsminister Johannes Vorster fire år senere på et stort geistlig" Budskap til SydAfrikas folk" om rasespørsmål, at" regjeringen og Det nasjonale parti blir angrepet under religionens skalkeskjul og mistenkeliggjort i verdens øyne".
11.Men en ledende geistlig uttalte at kirken ikke ønsker å skjerpe forholdet til regjeringen ved å sette striden på spissen.
12.Om innehaveren av en geistlig stilling har vært en uforlignelig sjelesørger i et dusin år, og holdt prekener som lyste opp hver krok, eller om en lærer har ført hundrevis av elever frem til eminente ytre resultater og fremragende egenskaper, så hjelper ikke dette hvis hans konkurrent til den nye stillingen i sin tid var en pugghest.
13.Synet av unge mennesker som dypt beveget - ja, med tårer i øynene - lytter til en preken fra sin biskop, er et bilde som må glede enhver geistlig.
14.Vi forstår dem som står bak kallet slik at de på ingen måte ønsker å danne noen fri kirke, men ber om rett til å få geistlig betjening i samsvar med sin tro og overbevisning, som ikke er noe annet enn det Den norske kirke bekjenner og lærer, heter det bl.a. i uttalelsen, som også understreker at man ikke ser på det som nå skjer som en splittelse, men en nødrettordning i en vanskelig kirkesituasjon.
15.Arns er en fremtredende geistlig i den katolske kirke i LatinAmerika.
16.En slik sammenligning mellom en geistlig som er blitt Solidaritets fremste martyr og fire mordere, betraktes som en grov fornærmelse.
17.Inge Lønning oppfyller det liberale borgerskaps ønsker om en geistlig leder som lar enhver være salig i sin tro.
18.Sovjetiske myndigheter har gitt Paven lov til å utnevne en kardinal i Litauen, men kandinalen er senere blitt nektet å delta på en geistlig konferanse i Roma.
Your last searches