Norwegian-English translation of geitebukk

Translation of the word geitebukk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

geitebukk in English

geitebukk
zoologi - hanenoun male goat, billy goat
Similar words

 
 

More examples
1.Det blir for mye bunad og geitebukk på taket, sier direktør Paul Falck, som er ansvarlig for informasjonen i Elkemkonsernet.
2.Det ett år gamle dyret har geiteragg og geitehorn snurret på samme måte som sauers horn, og det oppfører seg som en geitebukk, skriver Aftenpostens Londonkorrespondent.
3.Jeg kan ikke med sikkerhet si at geita aldri har vært påsatt av noen geitebukk.
4.Den ene er kanskje ikke så ulik geiterasen, men den andre vil ingen geitebukk i verden påta seg farskapet for.
5.Ennå gjenstår å finne anvendelse for bikkjer, en geitebukk, malerier og mye annet rart.
6.Rett og slett en stuing av testikler fra hjort, geitebukk, hund og hane.
Your last searches