Norwegian-English translation of gene

Translation of the word gene from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gene in English

gene
biologinoun gene
Synonyms for gene
Derived terms of gene
Anagrams of gene
Similar words

 
 

More examples
1.Madame Sans Gene"," Ei hel ei, ei halv ei"," Jakobsen"," Det sterke kjønn"," Halvveis" og" Fin fin familie" er stikkord til de mange former og tematyper Svendsen behersket.
2.Cindy har lært meg å bruke sproget mer bevisst, sier Gene.
3.Ingen kan bli bedre enn Kiss enn Kiss selv, sier Gene Simmons.
4.Kanskje har vi idag regler som er til gene for noen uten å være til hjelp for andre, sa han.
5.Mange av de som melder seg på kursene mine går nok med en Fred Astaire eller Gene Kelly i maven, sier Main som innrømmer at det nettopp er dansefilmenes" grand old man", Fred Astaire, som er hennes eget ideal hva dansen angår.
6.Men jeg var ikke villig til å dele sendetiden, sier Merete Skavlan, som sporenstreks gikk til Bjartmar Gjerde for å få ham til å ordne opp i forviklin gene, som skyldtes dårlig kommunikasjon.
7.At forurensningen er til gene for innbyggerne, er det ingen uenighet om.
8.Bullgruppen satset millioner på norskamerikaneren Gene Amdahls Trilogyprosjekt, som gikk ut på å lage en IBMkompatibel stormaskin på en eneste stor silisiumplate.
9.Cindy er Cindy Haug, som Gene har skrevet sin siste bok sammen med," Elektrisk ereksjon".
10.DET er en årlig foreteelse at Arbeidernes Ungdomsfylking avholder sommerstevne på Utøya og befriet for fastlandsforbindelse forteller omverdenen - ofte til stor gene for moderpartiet - hvordan norsk politikk ser ut.
11.Det er tre år siden sist jeg intervjuet Gene.
12.Det var disse turene alene hun hadde savnet mest de gan gene hun og Tormod hadde vært i Syden om vinteren.
13.Dr. Gene Osher er den medisinsk ansvarlige for maratonløpene i OL.
14.Dr. Waterfields forskningsgruppe oppdaget ifjor den genetiske sammenheng mellom en annen kreftfremkallende gene og en helende vekstfaktor PDGF (platelet derived growth factor).
15.Efter 17 ukers streik er det knapt om shillin gene og ofte vanskelig å skaffe mat i de man ge britiske kullgrube arbeideres hjem.
16.Eksperter vil kives til døde om persontegning av detektiven, akkurat som Johnny Weissmuller for mange av oss er den egentlige Tarzan, og Gene Autry den syngende cowboy og John Wayne den hardtslående.
17.For denne filmen med Gene Hackman som tøff veteran fra Korea med" comeback" i Vietnam, er jo ikke en film for kvinnelige kritikere, men for et mannlig publikum.
18.Først og fremst er Gene blitt gladere.
19.Gene Dalby, 27, forfatter, er ikke kjent som romantiker.
20.Gene Dalby, forfatter.
21.Gene Dalby.
22.Gene Dalby er en av dem.
23.Gene Dalby og Cindy Haug.
24.Gene Hackman er knapp og myndig, en oberst med en viss tragisk verdighet.
25.Gene Krishnan Sheba ser svært ung ut for sin alder, er liten og sped, har sort hår, brune øyne og ovalt ansikt.
26.Gene LaRocque.
27.Gene Pricemusikkprogram (Country).
28.Gene Simmons, Paul Stanley og Eric Carr.
29.Gene hadde langt større utbytte av å sitte hjemme og lese det han selv ville.
30.Gene likte seg best alene i ungdomstiden.
Your last searches