Norwegian-English translation of generator

Translation of the word generator from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

generator in English

generator
dampnoun generator
  elektrisitetnoun generator
  teknisknoun dynamo
Derived terms of generator
Similar words

 
 

Wiki
En generator, eller dynamo er en maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi. De første generatorer produserte kun likestrøm og ble omtalt som dynamoer. Av den grunn er det i dag vanlig å bruke generator om vekselstrømsgeneratorer og dynamo om likestrømsmaskiner.

More examples
1.Denne bevegelsen virker som en generator, og det dannes spenningsfelt som kan bli så kraftige at det oppstår utladninger, skriver Nordlandsposten.
2.Det holder både til generator og bilkjøring.
3.GENERATOR, Maritime Protection A / S i Kristiansand har en ny nitrogengenerator under bygging for utprøving på Murchisonplattformen i den britiske sektor av Nordsjøen.
4.Rotorbladene innstiller seg hele tiden efter vindretningen, og generator og kulelagre er værfast innkapslet.
5.Stasjonssjef, oberst Per I. Utgård på Bodø flystasjon bekrefter overfor Aftenposten at problemer med en generator da flyet fløy over Lofoten forårsaket den udramatiske nødlandingen.
6.En hjemmedatamaskin, en dataskjerm, en" discdriver", d.v.s. en enhet som kan sette inn eller hente ut informasjon fra dataplate, en generator for kinesiske tegn, samt en" printer" - altså en utskriver som overfører informasjon fra datamaskin til papir.
7.Enten som fjernvarme eller i en generator som lager elektrisk kraft.
8.I tillegg til nye turbinrør håper elverket å få installert en ny generator, for på den måten bedre å kunne utnytte og øke produksjonen.
9.Midt under protestaksjonen brøt en generator på" Greenpeace" sammen, og fartøyet dro til Tahiti for å reparere.
10.NEBB (Norsk Elektrisk & Brown Boveri) har undertegnet kontrakt med SiraKvina Kraftselskap om leveranse av generator og apparatanlegg for det femte aggregatet til Tonstad kraftstasjon.
11.Protestskipet" Greenpeace" var mandag på vei mot Tahiti for å få reparert en ødelagt generator, til tross for at Frankrike har nektet Greenpeaceflåten adgang til territorialfarvannene i Fransk Polynesia.
12.Selve skipet skal forlenges med 9,75 meter, det er snakk om betydelige sveise og rørleggerarbeider, og arbeider med generator og maskin.
Your last searches