Norwegian-English translation of genuin

Translation of the word genuin from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

genuin in English

genuin
kunstadjective authentic, genuine, original, real, true, pukka
Synonyms for genuin
Similar words

 
 

More examples
1.Håpet" er, som nevnt, ingen stor bok målt i sider, men en genuin formidler av det vi fortsatt tør kalle diktets ånd.
2.Den er ikke genuin, men bygget efter modell fra Glomdalsmuseet.
3.Dette har antagelig mer med skikk og bruk og tro å gjøre, enn med faktisk og genuin trivsel og legning.
4.Bak den store tilstrømningen til Savonlinna Operafestspill ligger det en genuin opera og musikkinteresse.
5.Byen Chester (Cheshire) med genuin bindingsverksbebyggelse fra middelalderen og elegante shoppingarkader i to etasjer," juvelen blant Englands byer".
6.DET er ikke til å komme forbi at det er en genuin redsel til stede for rovdyrene.
7.Den amerikanske kunstkritiker Hilton Kramer mente i 1972 at modernismen var kommet til veis ende, og tendensene til en ny ekspresjonisme i maleriet i slutten av 70årene ser han idag som en genuin stilforandring som han mener er uttrykk for en gjennomgripende kulturendring.
8.Den er en skjønnhetssal med genuin akustikk.
9.Der er noen unntagelser bl.a. i noen ganske intense blyanttegninger (nr. 5, nr. 7 og nr. 9) hvor strek og stramt skisserte gjenstander skaper en genuin spenning på den hvite papirflaten.
10.Det er - med alle tenkelige forbehold - lidenskapsløst men dog lidenskapshungrende, uten ekte engasjement men dog med vilje til å hengi seg til noe som virker forlokkende, skamfullt men dog trassig, å parodiere genuin livsutfoldelse en masse.
11.Dette er derfor ingen genuin nærradio, men snarere en regionradio.
12.Gretelill Tangen er en poetisk lysende Aksinja, med en genuin melankoli.
13.Hans korte, usentimentale prosa gjenspeiler genuin fortellerglede, og noe så umilitært som natursans og spesiell kjærlighet til nordnorsk natur.
14.Humor var der også i oppsetningen av" Den lille havfrue" foruten en grunntone av genuin poesi.
15.Hun forteller videre at alle dansene de har på repertoaret er av genuin russisk opprinnelse, likeledes draktene som blir sydd på systuene ved større teatre i Moskva eller Leningrad.
16.Jeg har forstått genuin kristendom slik at prester og kirkefedre kan ha sine forskjellige trosmeninger.
17.Kan hende har norske teatres venneforeninger noe å hente her - som Skouen skriver, er der overalt i verden en skjult reserve av genuin teaterinteresse man kan bygge på.
18.Man kan regne at det hos voksne mennesker tar et sted mellom 20 og 30 år før genuin alkoholisme er utviklet, mens det hos ganske unge mennesker går få år, ja måneder.
19.Mangelen på pedagogisk begavelse, ledet av genuin omsorg for den oppvoksende og tildels forvorpne slekt.
20.Men her er skapt en genuin og karaktersterk helhet av det grove planke og lemmematerialet (istedenfor lerret), farve, røff, dekorativ penselføring og tegning.
21.Men mange har vanskelig for å forstå at kulturredaktør Hans Fredrik Dahls groteskt overdimensjonerte oppslag i Dagbladet torsdag og fredag var rotet sammen i genuin kjærlighet til Gyldendalforfatternes fremtidige bøker men derimot skyldes sterk skjeling til lommeboken !
22.Noe av Børdes poeng er at motsand mot atomvåpen kan være genuin sådan og ikke pr. definisjon USAhat styrt av påvirkningsagenter.
23.Nærradioen er kommet for å bli, og det må være viktig å bidra til at den kan bli en virkelig, genuin nærradio, så åpen og demokratisk som mulig.
24.Og dermed skulle grunnlaget være lagt for en genuin skjønnhetssøvn - i alle fall i eksteriør forstand.
25.PAKISTANS leder general Zia UlHaq innledet igår en kampanje for å få folk til å be fem ganger daglig med henvisning til at han er fast besluttet på å gjøre Pakistan til en genuin islamsk stat.
26.Samtlige verker utnytter instrumentet på en idiomatisk og genuin måte.
27.Særlig sans har han nok hatt for Shakespeare, Holberg og Ibsen, ved siden av at han har hatt en genuin sans for moderne dramatikk - ikke minst absurdismens.
28.Vi har ingen genuin Holbergholdning her i landet.
29.av Lessings to hundre år gamle ekumeniske drama om toleranse og genuin religiøs holdning.
30.Historiens beste Hedvig" -" Genuin tolkning" -" Aldri opplevd en så umiddelbart levende og gripende Hedvig".
Your last searches