Norwegian-English translation of geodesi

Translation of the word geodesi from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

geodesi in English

geodesi
vitenskapnoun geodesy
Similar words

 
 

Wiki
Geodesi er vitenskapen knyttet til jordens form og størrelse samt dens ytre tyngdefelt. Geodesien danner grunnlag for kart- og oppmålingsarbeid.

Your last searches