Norwegian-English translation of geofysikk

Translation of the word geofysikk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

geofysikk in English

geofysikk
vitenskapnoun geophysics
Similar words

 
 

Wiki
Geofysikk er læren om jordens fysikk. Den omfatter seismologi og fysiske aspekter ved jordens indre, vulkanologi og kjemiske aspekter ved jordens indre, oseanografi, meteorologi og atmosfærens fysikk, hydrologi og glasiologi, geomagnetisme og aeronomi. Efter at satellitt-teknologien ble tatt i bruk innen geodesi, er også geodesi blitt en viktig bidragsyter til geofysikken.

More examples
1.Avdelingsdirektør cand. real. Inge Aalstad beskikkes som professor II i geofysikk med fagområde magnetometri og gravimetri ved Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole for en periode på fem år fra den dag departementet bestemmer.
2.Bjerknes var professor i geofysikk ved Bergen Museum 19171926.
3.De seks andre stillingene skal brukes til å bygge de såkalt teknologisk orienterte studieveier - fag som skal lede frem til sivilingeniørkompetanse på en rekke felter, blant annet på høyaktuelle områder som data / EDB, geologi / geofysikk og instrumentering.
4.De skal arbeide med bl.a. marin hydrologi, meteorologi, geologi og geofysikk.
5.Fagsjef cand. real. Bo Wingård beskikkes som professor II i geofysikk (hydrologi) ved Universitetet i Oslo for et tidsrom av fem år.
6.Forsker Durk Jacob Doornbos, Ph.D. er utnevnt til professor i geofysikk (seismisk analyse) ved Universitetet i Oslo.
7.Forsker Durk Jacob Doornbos, Ph.D. utnevnes til professor i geofysikk (seismisk analyse) ved Universitetet i Oslo fra den dag departementet bestemmer.
8.Forsker Yngve Kristoffersen Ph.D. utnevnes til professor i den faste jords fysikk (marin geofysikk) ved Universitetet i Bergen fra den tid departementet bestemmer.
9.Forskningsprogrammet innenfor feltet marin geofysikk er det Kristen Haugland fra Universitetet i Bergen som er ansvarlig for.
10.Fra fartøyet vil det også bli forsket i marin geologi, marin geofysikk og oseanografi.
11.Man mangler lærere og trenger bedre utdannelse i reservoarteknikk og anvendt geofysikk.
12.Norsk institutt for luftforskning, Meteorologisk institutt og Institutt for geofysikk ved Universitetet i Oslo har i fellesskap lang erfaring i modellering og tolkning av kjemiske og meteorologiske prosesser i atmosfæren, og det er nære forbindelser med forskningsgrupper i andre land.
13.Parallelt med sitt arbeid i Phillips underviser Knut Åm ved Universitetet i Bergen innen feltet geofysikk.
14.Til generelle undersøkelser innen områdene geologi, geofysikk og seismikk ble det brukt 354 millioner kroner, mens arbeider i forbindelse med vurdering av funn og utvikling av nye felter kostet 599 millioner kroner.
15.Øyvind som leser geofysikk på Blindern ser forvirret ut, mens kollega Morten, som prøver å få litt tid til sin hovedfagsoppgave i numerisk analyse innimellom, forklarer at" Cabaret MØ" rett og slett er en" lommecabaret uten rød tråd" !
16.BPs faglige leder i Svea, Dave Carlton, er spesialist på seismikk og geofysikk.
17.En gruppe av de 80 medlemmene av den fjerde ekspedisjonen hadde studert kontinentets geofysikk med tanke på å finne beviser for at området en gang i tiden hang sammen med det indiske subkontinent.
18.Forskningsleder, cand. real. Håvar Gjøystdal beskikkes som professor II i geofysikk (marin seismisk analyse) ved Universitetet i Oslo fra den dag departementet bestemmer for et tidsrom av inntil fem år.
19.Fra sterk forankring i geologi og geofysikk har geografistudiet efterhvert tatt inn mer av organisasjons og administrasjonsteori, økonomi og sosialantropologi.
20.Ifølge statuttene kan belønningen deles ut hvert år på Fridtjof Nansens fødselsdag til en norsk forsker som har ydet et verdig bidrag til utforskningen av polarlandenes eller polarhavenes biologi, geologi, geofysikk, geologi eller oseanografi.
21.Ikke fordi værgudene hevner seg på denne yrkesgruppe, men fordi taket på Institutt for geofysikk er lekk.
22.Innen oljebransjen blir det mer akademiske yrker innen geologi og geofysikk.
23.På grunn av værkartene, som idag tegnes av computere kan vi med regnemaskiner forutsi morgendagens vær, forteller professor i geofysikk, Arnt Eliassen, som fyller 70 år idag.
24.Slik lærer studentene på Institutt for geofysikk om dagens værvarslingsmetode verden over - numerisk meteorologi.
25.Teknisk direktør, siv. ing. Knut Åm, beskikkes til professor II i anvendt geofysikk (marin magnetisme) ved Universitetet i Bergen.
26.Teknisk direktør sivilingeniør Knut Åm ble i statsråd fredag beskikket til professor II i anvendt geofysikk (marin magnetisme) ved Universitetet i Bergen.
Your last searches