Norwegian-English translation of geofysisk

Translation of the word geofysisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

geofysisk in English

geofysisk
allmennadjective geophysical
Similar words

 
 

More examples
1.Dette er gode råd fra forskere med meteorologi som spesiale ved Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen.
2.Et maleri av den kjente norske meteorologen Vilhelm Bjerknes (18621954) ble i forrige uke avduket i midtbygningen i Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen.
3.Fra 1918 ledet han ved Vervarslinga på Vestlandet og ved Geofysisk Institutt ved daværende Bergen Museum, utviklingen av en retning innen meteorologien som fikk betegnelsen Bergenskolen.
4.Han har hatt en rekke tillitsverv i faglig sammenheng, bl.a. har han vært formann i Norsk Geofysisk Forening.
5.Geologisk og geofysisk forskning i Vestfjellene er ren grunnforskning.
6.De er blant de ledende forskere innen dette felt i verden, og har for tiden permisjon fra Geofysisk institutt ved Universitetet i Oslo for å arbeide med atmosfæremodeller og forske i oson og sur nedbør ved det amerikanske forskningsinstituttet NCAR (National Center for Atmospheric Researsh) i Boulder i Colorado.
7.Forskerne Ivar Isaksen (til venstre) og Frode Stordal fra Geofysisk institutt i Oslo, har det siste året arbeidet ved National Center for Atmospheric Research, blant annet for å klarlegge forhold omkring nedbrytning av osonlaget i stratosfæren.
8.Seismiske undersøkelser på land, undersøkelser på mindre havdyp, salg av geofysisk utstyr og tolkningssystemer samt leveranser av pakkeløsninger slik at oljeselskapene nesten bare kan" stikke boret i jorden", er GECOs nye satsingsområder.
Your last searches