Norwegian-English translation of geologisk

Translation of the word geologisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

geologisk in English

geologisk
allmennadjective geologic
Similar words

 
 

More examples
1.Geologisk ligger alt vel til rette for at det skal være" noe", ifølge ham.
2.Jordens rikdommer kommer ikke til syne før man har arbeidet ganske lenge med geologisk kartlegging og malmleting.
3.50 mill. kr. trengs til geologisk kartlegging og malmleting.
4.Bruken av satellittinformasjon til geologisk kartlegging er et annet viktig internasjonalt prosjekt.
5.De områdene som er dårligst undersøkt geologisk ligger ofte i utviklingslandene.
6.En test av et annet geologisk lag der det ble påvist gass, viste imidlertid at dette reservoaret har meget dårlige produksjonsegenskaper.
7.En viktig oppgave for geologisekretariatet i Trondheim blir å passe på at geologisk ekspertise og teknologioverføring til ulandene skjer på en måte som disse land er tjent med.
8.For utenbysboende kan det opplyses at området rundt Bristol, i likhet med Oslo sentrum forøvrig, til forveksling ligner et jordskjelvrammet geologisk prøvefelt.
9.Foreningen har nemlig igår, den 14. august under verdenskongressen i Moskva, valgt ny generalsekretær den norske professor i malmgeologi Richard SindingLarsen fra Geologisk institutt ved Norges tekniske høgskole.
10.Fossilet av en tre meter lang panserpadde, et så å si komplett skjelett med den ringe alder av 250 millioner år, er funnet av en geologisk ekspedisjon til Bjørnøya.
11.Han tok sin cand. real.eksamen i Oslo, men har vært vitenskapelig assistent ved Geologisk Institutt i Bergen.
12.Her fikk de amerikanske astronautene som skulle opp med Apollo 14 geologisk bakketrening sommeren 1970.
13.Hr. Helland kunde med ligesaa stor ret geologisk sammenstille den sandhaug i Jylland, der kaldes" Himmelbjerget" med vore højfjeldsformationer i Jotunheimen.
14.I forbindelse med IKUsamarbeidet er det isommer arrangert en geologisk ekspedisjon til Svalbard.
15.I geologisk sammenheng regnes området for å være et av de mest interessante i verden.
16.Innover Slependenrenna er det mye interessant å se for dem som er geologisk interessert.
17.Laboratoriet ved Jernverket er trolig det mest avanserte innen kjemisk, metallurgisk og geologisk analyse nord for Trondheim.
18.På denne måten blir Trondheim et internasjonalt knutepunkt for geologisk forskning.
19.Reidun Øien (t.v.) leser geologisk epos mens Karin Solberg spiller på sitt nye instrument som skal stå sentralt i skuddårsfeiringen.
20.Samarbeidsavtalen har en økonomisk ramme på 14 millioner kroner, og hensikten med undersøkelsen er å knytte sammen Haltenbanken og sokkelen utenfor Møre rent geologisk.
21.Selv om denne brønnen fant olje i et nytt geologisk lag, vurderes det som lite sannsynlig at det finnes olje i dette laget andre steder på denne blokken.
22.Så legg turen til dette historiske sted neste gang, og gå på geologisk og paleontologisk oppdagelesferd i vårsolen.
23.Teknikken er a la en navngitt norsk geolog slå løs på fjellknattene med hammer som inngang til en fremstilling av geologisk eventyr.
24.Veikontoret karakteriserer imidlertid området som geologisk interessant med spredte forekomster av både gull og sølv i bergartene.
25.Geokjemi, en geologisk nøtteknekker" ved Tom V. Segalstad.
26.Ingen av blokkene, med unntak av 34 / 8, blir ansett som attraktive for Phillips, hverken utfra et geologisk eller økonomisk standpunkt", kommenterer han.
27.Vi ser på det som i og for seg oppmuntrende at man i en ny geologisk provins har støtt på hydrokarboner.
28.Geologisk og geofysisk forskning i Vestfjellene er ren grunnforskning.
29.Italia er ett av de geologisk mest sårbare land i verden, men likevel har vi en mindre kontrollmyndighet enn Ghana, sa han.
30.Vi har her boret i en helt ny geologisk provins, og vi har støtt på bergarter som aldri tidligere er påvist i VestEuropa.
Your last searches