Norwegian-English translation of geometri

Translation of the word geometri from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

geometri in English

geometri
vitenskapnoun geometry
Synonyms for geometri
Derived terms of geometri
Examples with translation
Overflaten på en ballong er ikke et euklidsk rom, og følger dermed ikke reglene for euklidsk geometri.
Similar words

 
 

Wiki
Geometri (gresk ?????????; geo = jord, metria = mål, måling) oppsto som kunnskapsfeltet som tar for seg figurer og forhold i plan og rom. Klassisk geometri hadde blant annet fokus på konstruksjoner som kunne utføres med passer og linjal. Moderne geometri består av undergrener som blant annet algebraisk geometri, algebraisk topologi og differensialgeometri.

More examples
1.Arkitektstudentene mener tehuset er en spennende kombinasjon av skjønnet, logikk og geometri.
2.Bevegelse, tegning, geometri og botanikk, alt hører sammen.
3.Den er hverken landskap eller knyttet til geometri, heller en strøm av inntrykk føyet inn i hverandre til gjensidig påvirkning.
4.Dette var nok delvis fordi stykket på scenen hadde tapt romanens avstemte litterære geometri, hvor de forskjellige stemmene forutsetter hverandre og til sist opphever hverandre i et" selfreferential"," closed system".
5.Fra disse er et voldsomt sprang til Osmo Valtonens" Sandskrivere", mystiske roboter som bare er enkle manifestasjoner av anvendt geometri, bevegelige vektarmer av ulik lengde som styres av remmer som igjen drives av en elektrisk motor.
6.Geometri, botanikk, fritegning og ikke minst skrivekunsten kan innledes ved hjelp av border og gamle mønstre.
7.Han innførte begrepet" magnetisk senit" - av stor betydning for nordlysets geometri - fra sine studier av nordlyskoronaer.
8.Noen burde ta vare på kirkegårdcne våre med hjertet, ikke med geometri.
9.Slik jeg oppfatter intensjonene til Lund og Slaatto, er det galt å hevde at de vil erstatte det grønne med stenørken og stiv geometri.
10.At han mestret komplisert geometri er en annen sak.
11.Bergartene langs den planlagte tunneltraseen kartlegges med henblikk på beskaffenhet, svakhetssoner og geometri.
12.De undervises ikke i kunsten å lese bygningstegninger, med alt hva det innebærer av kunnskap om beskrivende geometri, om evne til å kunne" se i rommet" ut fra en tegning i to dimensjoner, om tegningsmålestokk og andre hjelpemidler.
13.Det stiller igjen store krav til det formale, som Bjørg Jakhelln oppfyller dels gjennom en streng geometri, dels gjennom frie dekorative innslag.
14.Det virker især pussig at ren geometri, så forkastelig og fantasiløs under den internasjonale stil eller" modernismen", plutselig blir så mye riktigere når den opptrer som kuber og halvsirkler og sekstigraders vinkler.
15.Efter et kort opphold i Tyskland, hvor marken den gang sto så lavt at man kunne reise rundt som en herre, ble jeg av en av høyskolens professorer spurt om jeg hadde tenkt å søke det ledige dosentur i beskrivende geometri.
16.En lek med geometri og teknikk er kanskje mer passende når det gjelder Osmo Valtonen, for hans konstruksjoner der geometriske lover og teknisk forskning blir tatt ibruk, er til ingen praktisk nytte, men desto mer underholdende.
17.Enten de søker en streng geometri som Karen Bennicke i dempede jordfarver, eller som Peder Rasmussen benytter rakuteknikken til" postmodernistiske" kommentarer til eldre uttrykksformer.
18.Figurene fortoner seg som geometri i fast form matematiske tankerekker i kullsvart stein.
19.Når man har hatt det privilegium engang å ha sittet under professor Ole Peder Arvesens kateter og ha sett ham på frihånd tegne en perfekt sirkel på tavlen i forelesningstimene i" beskrivende geometri", ja så er dette noe som ikke går i glemmeboken.
20.Om dette forteller titler som" Kunst og geometri" og" Mennesker og matematikere".
21.Stokke har drevet grunnforskning omkring de røde blodcellers mekaniske egenskaper og geometri, mens Jacobsens arbeide omhandler spredning og fortynning av gasser som er tyngre enn luft.
Your last searches