Norwegian-English translation of gesims

Translation of the word gesims from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gesims in English

gesims
møblernoun pelmet, valance
  arkitekturnoun cornice
Similar words

 
 

Wiki
Gesims er et synonym til kornis og betegner et framspringende, horisontalt fasadeledd. En takgesims, også kalt hovedgesims eller krongesims, danner overgangen mellom tak og vegg. Hvis en gesims deler inn en fasade kalles den en båndgesims (også kalt gørdelgesims eller gurtgesims).

More examples
1.Her vil man tydeligvis ikke fuske, og de markante søylene er kuttet brått av uten noen form for gesims eller kant under vinduene i annen etasje.
2.Aalerud lanserer teorien om at brannen ikke spredte seg inne på loftet, men at flammen kan ha løpt fra gesims til gesims eller ha spredt seg via balkongene på utsiden av bygningene.
3.Bjørnseth henviste til at et bestemmende hensyn ved utformingen av reguleringsplanen var å unngå forandringer av de bygninger som ble regulert til bevaring, og at kvartalets gesims og mønehøyde skal holdes lavest mulig.
4.Vegg med tung," egyptisk" gesims fra det nye kunstgalleriet i Stuttgart.
5.Men på en tegning som gjengav planen i lengdesnitt viste det seg at paviljongens høyeste punkt gikk i flukt med nest øverste gesims på teatret !
Your last searches