Norwegian-English translation of gestikulere

Translation of the word gestikulere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gestikulere in English

gestikulere
kommunikasjonverb gesticulate
Similar words

 
 

More examples
1.Arvid Hansen har trent som og kan gestikulere som engelske Steve Ovett.
2.Der kan vi" gestikulere vilt" og likevel bli forstått.
3.Men snart begynner Greers øyne å gløde og hendene å gestikulere.
4.Og mens scalpellen begynner sin vandring, griper barbereren en sigarett fra et askebeger innfelt i venstre armlene, og i speilet ser jeg en munk gestikulere seg inn i garasjen med dagens avis oppslått foran seg.
Your last searches