Norwegian-English translation of gevir

Translation of the word gevir from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gevir in English

gevir
dyrnoun antlers
Anagrams of gevir
Similar words

 
 

Wiki
Gevir eller takker er hele hornkronen hos hjortedyr. Hos de fleste hjortedyrene er det kun hanndyrene som har gevir. Et unntak er hos reinsdyr.

More examples
1.For på denne tid har ikke bukkene gevir, det ble nemlig felt i oktober / november.
2.Johan Aabakken oppnådde 331,3 poeng for et gevir fra elgjakt i Åsnes i 1982.
3.Ofte blir de dyr som har størst gevir, tatt.
4.De første dagene efter feiingen går oksen omkring med et vakkert, gulrødt gevir, en farve det får av døde blodårer i basten og plantesaft fra bark og blader.
5.Det er litt av et gevir, med 12 tagger, det måler 80 cm mellom spissene og 18 cm rundt leggen.
6.En elgokse med ruvende gevir er eftertraktet.
7.En gang så jeg en stor okse forsvinne inn i tåken på den andre siden av en myr, og jeg skimtet et fint gevir.
8.Endelig er det mulig at evnen til å utvikle et stort gevir er arvelig.
9.Et skikkelig gevir vil raskt koste den stolte jeger et partre tusen kroner.
10.Europas største gevir kommer fra en seks år gammel elgokse som ble skutt i Norrbotten i Sverige den 9. september 1982.
11.Fra tiden før jul og til utpå nyåret feller nemlig oksene geviret, og det kan virke nokså merkelig at et nytt gevir vokser ut hvert år for bare å falle i lyngen i desember.
12.Ganske mange okser har jeg sett gjennom årenes løp, men ingen med tilnærmelsesvis et slikt gevir.
13.Lederdyret med det imponerende, mangetakkete gevir har sin selvfølgelige plass i teten.
14.Men hvorfor utvikler oksene i det hele tatt et gevir hvert år ?
Your last searches