Norwegian-English translation of gi

Translation of the word gi from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gi in English

gi
allmennverb give
  medisinverb administer
  presangverb give
  tilfredstillendeverb bring, give
  hjelpeverb render
  spill - kortverb deal
  formålverb give, provide with, reach, pass, hand
  teaterverb perform, enact [formal]
  skjenkeverb bestow [formal], grant, endow, donate, contribute, chip in
Synonyms for gi
More examples
1.... bør det foretas en grundig utredning og beregning av hva det faktisk koster å gi barna en skikkelig levestandard på bakgrunn av den alminnelige inntekts og kostnadsutviklingen i samfunnet...
2.Afrika" skal gi rom for rockegrupper, teatervirksomhet, verksteder av forskjellig slag og annet.
3.Alfa og Omega" fra MPL, Øystein Borg Heyerdahl og Kari Sørbo, gis honnør for sin ekspertise og hjelpsomhet overfor horder av besøkende, men vi må gi et lite eselspark til de utstillere som ikke finner det umaken verd å" stå på", men bare er fysisk nærværende.
4.Amor fati - elsk din skjebne" heter det i det kjente diktet som skulle gi en slags erkjennelsesmessig avrunding.
5.Bloolips" parodierer både dette og andre teaterformer og gjør det så raffinert grotesk at det bare er til å gi seg over.
6.Chet Baker - Live in Sweden with Åke Johansson Trio" (Dragon DRLP 56) er et nytt eksempel på hvor meget han fremdeles har å gi sitt publikum.
7.De foreliggende norske data for glyfosatrester i korn og halm synes ikke å gi varsel om uheldig belastning ved bruk av kornprodukter efter sprøyting i moden åker til dyrefor.
8.De må disponere over et apparat som kan gi barna en trygg tilværelse.
9.Den Norske Nobelkomite har besluttet å gi Nobels fredspris for 1984 til biskop Desmond Tutu, generalsekretær i Det sørafrikanske Kirkeråd.
10.Den er farlig fordi den undergraver foreldrenes selvfølelse, som er dårlig nok fra før av, og får dem til å glemme hvor mye de har å gi når det gjelder deres egne barn.
11.Denne anledning vil gi lutheranere en helt spesiell mulighet i den nåværende internasjonale situasjon", heter det blant annet.
12.Denne regel skal ikke gi et seilfartøy rett til å genere den sikre gjennomfart i en trang led for et maskindrevet fartøy som bare kan gå i selve leden.
13.Dens (kulturrevolusjonens) oppgave er å gjøre folket til herrer over alle åndelige rikdommer og å gi alle mennesker muligheter til ikke bare å bli delaktige i kulturskattene, men til også umiddelbart å kunne medvirke i den kreative virksomhet på alle områder av samfunnslivet.
14.Der hvor det er mulig, bør en i skolen eller vedkommende trossamfunns eller livssynsgruppes regi, prøve å gi gruppeundervisning i stoff som baserer seg på den tro eller det livssyn elevene hører til.
15.Der hvor det er mulig, bør en likevel i skolen eller vedkommende trossamfunns eller livssynsgruppes regi, prøve å gi en gruppeundervisning i stoff som baserer seg på den tro eller det livssyn eleven hører til.
16.Dersom det lykkes å mobilisere og gi hele den internasjonale arbeiderbevegelse en slik rolle, ville dette kunne skape en situasjon som åpner muligheter for at den folkelige kampen for fred går over fra å være en fredsbevegelse til å bli hovedinstrumentet i den antiimperialistiske kampen for demokrati og sosialisme.
17.Dersom statsminister Kåre Willoch kommer til at han må gi efter for det krav som nå fremmes fra selv framstående Høyrehold, om å gi sin utenriksminister avskjed" i nåde", vil han måtte føle det også som et nederlag for en utenrikspolitikk som statsministeren selv har vært med og formet ut.
18.Det er all grunn til å gi Overvåkingspolitiet honnør for vel utført jobb.
19.Det er altså først i det øyeblikk Arbeiderpartiet enda en gang avviser en grunnlovsendring som gir oss en demokratisk rettferdig valgordning, at innføringen av listeforbund er aktuelt - som en nestbeste løsning i en situasjon skapt av Arbeiderpartiets vrangvilje mot å gi fra seg det" styringstillegget" som det lenge nok har tviholdt på.
20.Det er dessverre ingen tegn på at Arbeiderpartiet har tenkt å gi opp sin motstand mot alle forsøk på å forbedre gjeldende valgordning.
21.Det er det svar Veidirektoratet må gi de mange bilister som ringer og lurer på om de kan bruke piggdekk hvis de f.eks. skal krysse en fjellovergang hvor det er fare for glatt føre.
22.Det første forsøk på å gi et samlet bilde av finske kvinners lyrikk gjennom tidene", sier Märta Tikkanen.
23.Det første jeg gjorde var å gi 10 000 nazistiske embedsmenn sparken og innsette 6000 antifascister," sier Weidauer.
24.Det heiter hokjønn, men Skagg blir igjen frista til å gi inntrykk av nynorsk som noe rart.
25.Det sier seg selv at med min bakgrunn efter tre år i nederlandsk fotball, har jeg kunnet gi manager Ron Atkinson og mine lagkamerater i Manchester United masse verdifulle informasjoner om PSV Eindhoven.
26.Det var ikke lett å gi et svar.
27.Det vet jeg ikke, men meg vil det gi min eksamen", var svaret.
28.Det vil gi trygghet at eldre vet at de periodevis kan komme inn i sykehjem og på korttidsplass".
29.Dette er et særnorsk fenomen, og vi ønsker å gi nordmenn større sproglig selvtillit.
30.Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra reglene i denne forskrift, herunder gi tillatelse til bruk av andre fangstredskaper i særlige tilfeller.
Similar words

 
 

gi as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gigiendegitt
Indikative
1. Present
jeggir
dugir
hangir
vigir
deregir
degir
8. Perfect
jeghar gitt
duhar gitt
hanhar gitt
vihar gitt
derehar gitt
dehar gitt
2. Imperfect
jeggav
dugav
hangav
vigav
deregav
degav
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gitt
duhadde gitt
hanhadde gitt
vihadde gitt
derehadde gitt
dehadde gitt
4a. Future
jegvil/skal gi
duvil/skal gi
hanvil/skal gi
vivil/skal gi
derevil/skal gi
devil/skal gi
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gitt
duvil/skal ha gitt
hanvil/skal ha gitt
vivil/skal ha gitt
derevil/skal ha gitt
devil/skal ha gitt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gi
duville/skulle gi
hanville/skulle gi
viville/skulle gi
dereville/skulle gi
deville/skulle gi
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gitt
duville/skulle ha gitt
hanville/skulle ha gitt
viville/skulle ha gitt
dereville/skulle ha gitt
deville/skulle ha gitt
Imperative
Affirmative
dugi
viLa oss gi
deregi
Negative
duikke gi! (gi ikke)
dereikke gi! (gi ikke)
Your last searches
gi