Norwegian-English translation of gjødning

Translation of the word gjødning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjødning in English

gjødning
agrikulturnoun fertilizer
Synonyms for gjødning
Similar words

 
 

More examples
1.Vi satt en kveld inne i hytta og spøkte med at vi kunne finne nok bær på torvtaket, men at spøken skulle bli virkelighet hadde vi ikke trodd, sier Olaf, som kastet litt gjødning på hyttetaket i vår.
2.Avleggere skjæres av og settes i et lite glass med rockwool, som er gjennomvætet med vann og gjødning.
3.Denne finnes ofte i store mengder i grubeganger eller andre huler som menneskene har overlatt til flaggermus og andre dyr, og er svært eftertraktet som gjødning.
4.Hjelpen skal brukes til gjødning og innsektmidler for å øke risproduksjonen.
5.Produksjonen av ammoniakk og gjødning gir grunnlag for å utvikle selskapet som leverandør av industrigasser.
6.Spesielt vil man nå kontrollere jordbrukets bruk av gjødning og avrenning fra jordene.
7.Statens innkjøpspriser er øket med ca. 50 prosent for de viktigste produkter, samtidig som prisene på driftsmidler er skrudd kraftig i været - for å få LPGene til å spare bl.a. bensin, diesel og gjødning.
8.Nå gir denne bevegelsen gjødning til tøylesløs, uhemmet nasjonalisme.
9.Aakvaag og Norsk Hydro fremhever også at konsernet gjennom en sterk satsning, særlig når det gjelder gjødning, har oppnådd en tilnærmet balanse mellom inntjeningen fra oljeaktiviteten og industrivirksomhetene på land.
10.Av det samlede driftsresultat på drøye 5,9 milliarder kroner sto oljevirksomheten for ca. to tredjedeler, mens de tradisjonelle industriaktiviteter innen gjødning, aluminium og magnesium, petrokjemi og annet oppnådde en tredjedel av driftsresultatet.
11.Båten, som har en besetning på seks, kom fra Antwerpen med gjødning.
12.Da må man til med spesiell gjødning.
13.Efter beregninger brukes det enkelte år 86 milliarder liter flytende gjødsel på jorden fra husdyrproduksjonen - en gjødning som er tre ganger så sterk som den man bruker i resten av Europa, skriver Hebra, tidsskrift for jordbruk, ernæring, natur og kultur.
14.For å oppnå dette må bl. a. undervisning og helsevesen styrkes, veier og andre kommunikasjonsmidler må utbedres, og forholdene for ordnet markedsføring av innsatsvarer som gjødning, frø og plantevernmidler og av de produserte produkter - jordnøtter, bomull, ris m.v. - må være tilstede.
15.Nå kan vi for første gang selge gjødning i Europa og England.
16.Selskapet er stort innen frakt av blant annet trelast og har seks flytende og tre landbaserte terminaler for sement, korn og gjødning i SaudiArabia.
17.Tidligere var vi altfor avhengig av Det fjerne østen som marked for gjødning.
Your last searches