Norwegian-English translation of gjøre bot

Translation of the word gjøre bot from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjøre bot in English

gjøre bot
allmenn? do fine
Synonyms for gjøre bot
Examples with translation
Men hvordan kan de gjøre dette?
Han kan gjøre seg forstått på engelsk.
Hvor enn du går kan du ikke håpe på suksess uten å gjøre en innsats.
Ikke vær redd for å gjøre feil når du snakker Engelsk.
Det kan være en fordel for meg å gjøre ting på denne måten.
Jeg har ikke den fjerneste anelse om hva det neste han vil gjøre er.
Utsett aldri til i morgen det du kan gjøre i overmorgen.
En kan ikke gjøre noe annet enn å beundre hans mot.
Jeg fortalte ham hva han skulle gjøre.
For å gjøre en lang historie kort, vi la ned stridsøksa.
Kan du gjøre det?
Det er ikke vanskelig å gjøre.
Det vil gjøre skade på kornet.
Du må gjøre det, enten du vil eller ikke.
Jobben hans har med trykking å gjøre.
Det er ikke hans sted å fortelle meg hva jeg skal gjøre.
Tenk på hva vi gjør med barna våre. Vi sier ikke til dem: "Noen mennesker tror at jorden er rund, og noen tror den er flat; når du blir voksen kan du, vis du vil, undersøke faktaene og gjøre opp din egen konklusjon." I stedet for dette sier vi: "Jorden er rund." Innen barna våre blir gamle nok til å undersøke faktaene har propagandaen vår lukket deres sinn...
En mann kan leve sunt, uten å måtte drepe dyr for å få mat, så hvis han allikevel spiser kjøtt, er han med på å drepe dyr bare for matlystens skyld. Og å gjøre det er umoralsk.
Jeg burde ikke måtte gjøre alt dette arbeidet alene.
Jeg burde ikke måtte gjøre det igjen.
Similar words

 
 

More examples
1.Ikke er dette den rette anledning til å gjøre bot for at Andre Bjerke på mange måter var undervurdert av de kortsynte autoriteter i dette land.
Your last searches